Repræsentationer

Nyreforeningen er repræsenteret i en række organisationer, udvalg, råd og nævn. Her får du et overblik over, hvor vi er repræsenteret.

Danske Handicaporganisationer

Jan Rishave – jan.rishave@gmail.com

Danske Patienter

Jan Rishave – jan.rishave@gmail.com

Bestyrelsen for Center for Translationel Forskning

Henning Søndergaard – hs@nyre.dk

Den kliniske koordinationsgruppe om anvendelse af PRO i palliation

Henning Søndergaard – hs@nyre.dk

Regionernes Bio- og genombank

Peter Husted Sørensen – peterhusted@outlook.com

Medicinrådets fagudvalg vedrørende nyresygdomme

Malene Madsen – mm@nyre.dk

Nationalt Genom Center, patient- og borgerudvalget for den nationale strategi for personlig medicin 2017-2020

Malene Madsen – mm@nyre.dk

Referencegruppe for udarbejdelse af en National Klinisk Retningslinje vedrørende behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt

Jan Rishave  – jan.rishave@gmail.com

Lægemiddelstyrelsens Borgerråd

Jan Rishave  – jan.rishave@gmail.com

Ankenævnet for patienterstatning

Jan Jensen – jj@nyre.dk

Ankestyrelsen

Else Lorenzen – elselo@bbsyd.dk

Dansk Center for Organdonation

Jan Rishave – jan.rishave@gmail.com

Oplysning om Organdonation

Peter Husted – peterhusted@outlook.dk

Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn

Sven Gerner Nielsen – sgn@nyre.dk

Dialog- og inddragelsesforum til arbejdet om nye rammer for voksentandplejen

Jan Jensen – jj@nyre.dk

Patientinddragelsesudvalget i Region Midtjylland

Suppleant: Peter Husted – peterhusted@outlook.dk

Patientinddragelsesudvalg, Nordjylland

Suppleant: Vivi Christensen – vivi_bent@mail.dk

Transportudvalg Region Hovedstaden

Lis Videbæk – lv.flong@webspeed.dk

Sundhedsbrugerrådet Region Midt

Stig Hedegaard Kristensen – hedegaard@shk.dk

Sundhedsbrugerrådet Region Syddanmark

Rita Bruun – erbruun@gobel.dk

Bevillingsgruppen ifm. pulje til lokalt handicappolitisk arbejde

Gunner Nielsen – gunner.nielsen@gmail.com

Brugergruppe for Nyt Aalborg Universitetshospital

Vivi Christensen – vivi_bent@mail.dk

Uddannelsesudvalget for Ergoterapeutuddannelsen, Metropol

Nina Olsen – nina.olsen.frederikssund@gmail.com

Lokale handicapråd

Morsø Kommune: Aase Fenger Lassen

Det Nationale Antibiotikaråd

Malene Madsen – mm@nyre.dk

Lokale bestyrelser under Danske Handicaporganisationer

DH Albertslund: Hanne Fleinert – tlf. 50 92 68 44

DH Aabenraa: Marga Nissen – tlf. 50 92 14 92

DH Aalborg: Hanne Hesthaven – tlf. 98 12 23 90

DH Aarhus: Ann Bellis Hansen – tlf. 28 89 76 96

DH Brønderslev: Margit Johnsen – tlf. 98 83 82 91

DH Favrskov: Kurt Kristensen – tlf. 22 13 02 51

DH Fredericia: Solveig Lauridsen – tlf. 75 92 73 23
Hanne T. Jensen (suppl.)

DH Hjørring: Inge Bach Jensen – tlf. 23 81 79 50

DH Holstebro: Jesper Ladefoged
Christen Ross (suppl.)

DH Lemvig: Søren Riis – tlf. 21 29 51 17

DH Morsø: Aase Fenger Lassen – tlf. 97 76 10 45

DH Silkeborg: Jens Ejnar Mikkelsen – tlf. 60 22 30 09

DH Sønderborg: Edith Nielsen – tlf. 74 45 26 21

DH Tønder: Else Lorenzen – tlf. 51 95 44 36

DH Tårnby: Lis Noltensmeier – tlf. 32 51 72 94

Nyreforeningens Forskningsfond

Jan Rishave – jan.rishave@gmail.com
Malene Madsen – mm@nyre.dk
Ann Bellis Hansen – hansenann@hotmail.com
Jan Thøgersen – jan@thogersen.dk