Lone-Haar-formand-regionaludvalg-sjaelland

Regionaludvalg Sjælland opfylder foreningens ønsker

I Regionaludvalg Sjælland har vi et godt samarbejde med regionens politikere og embedsmænd, som har betydet, at vi har fået en række af vores ønsker opfyldt.

/ Af Lone Haar, formand for Regionaludvalg Sjælland

Regionaludvalg Sjælland består i dag af et medlem fra Storstrømskredsen og to medlemmer fra Vestsjællandskredsen. Roskildekredsen, som er den tredje kreds i regionen, har desværre hidtil ikke haft mulighed for at deltage i Regionaludvalget.

Regionaludvalget har fået et godt samarbejde med politikere i Region Sjælland, og udvalget deltager i regionens generelle møder for patientforeninger mm. Derudover er Nyreforeningen repræsenteret i Region Sjællands Patientinddragelsesudvalg.

Regionaludvalget har flere gange holdt møder med politikere, sygehusdirektører og administration for at gøre opmærksom på, hvor vi ser, at der er udfordringer i det sjællandske sygehusvæsen. Vi er blevet hørt på – og vi har fået gode resultater ud af møderne!

Udvidelse af dialysekapacitet

Holbæk Sygehus har længe haft pladsproblemer. I forbindelse med budgettet for 2015 er det besluttet i Regionsrådet, at afsætte 4,5 mio. kr. i 2015 til en udvidelse af Limited Care/Self Care hæmodialyseafdelingen på Holbæk Sygehus, så der bliver plads til 20 patienter mod de nuværende 11. Det voksende behov skyldes, at patienter i dialyse lever længere end tidligere.

Limited Care/Self Care pladserne er beregnet til de patienter, som har lyst til selv at deltage i eller helt overtage arbejdet i forbindelse med dialysen. Jo flere, der kan klare sig selv – eller kun behøver lidt hjælp til dialysen – jo flere pladser bliver der til de, der har behov for en sygeplejerske til at klare dialysen.

Udvidelsen er allerede projekteret, og det forventes, at den sker i første halvår af 2015.

På Slagelse Sygehus, som er satellit til Holbæk-dialysen, er dialysekapaciteten pr. 1. juli og 1. oktober 2014 blevet udvidet med i alt 18 ekstra pladser. Slagelse Sygehus vil fremover kunne betjene 60 patienter i hæmodialyse.

Nyreskolen på Nykøbing Falster Sygehus

Regionaludvalget har flere gange gjort Region Sjælland opmærksom på, at det er et problem, at der ikke findes nyreskole på Nykøbing Falster Sygehus. For patienter fra Lolland-Falster har det betydet, at de skulle køre helt til Roskilde for at komme på nyreskole.

Regionen har nu opfyldt vores ønske, og i november har Nykøbing Falster Sygehus startet ”informationsmøde om behandling af svigtende nyrefunktion”, som i første omgang er et dagsarrangement. Til sammenligning består nyreskolen på Holbæk Sygehus af tre eftermiddage.

Kost på dialysen

Det har længe været et ønske fra patienterne og Nyreforeningen, at den kost, der serveres på dialyseafdelingerne, skulle have et kvalitetsløft – og samtidig være egnet til dialysepatienter, således at der bliver taget hensyn til behov for f.eks. fosfatfattig kost.

Der er nu planlagt et projekt, således at dialysepatienterne vil opleve en kraftig forbedring i både udvalg af mad og i egnethed for dialysepatienter. Der er i første omgang fundet penge til projektet på Holbæk Sygehus, men satellitten i Slagelse kommer forhåbentlig også med senere.

Projektet forventes iværksat inden udgangen af 2014.

Regionaludvalget vil arbejde for, at kvalitetsforbedringen også bliver udbredt til Roskilde og Nykøbing Falster.

Kørsel til dialyseafdelingerne

Når der er behov for det, afholder Regionaludvalget fællesmøde med Region Sjællands præhospitale afdeling (hvor kørslen hører under) og Movia, som kører Flextrafik i Region Sjælland. Region Sjælland og Movia har aftale om kørslen til dialyseafdelingerne, og der er aftalt særligt gode vilkår for dialysepatienterne (mindre ventetid mm.). Regionaludvalget føler også på dette område, at vi bliver hørt.

Dialysemaskiner

Regionaludvalget har gjort Region Sjælland opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at patienterne ikke er blevet involveret i arbejdet med køb af nye dialysemaskiner. Det har f.eks. betydet, at der ikke er taget hensyn til, hvor let det skal være for hjemmehæmodialysepatienter selv at betjene maskinen. Vi er blevet lovet mulighed for at komme med vores kommentarer til de kommende indkøb.

Kommunal dialyse

Regionaludvalget har over for Region Sjælland givet udtryk for et ønske om en lokal dialyseklinik i Vordingborg. Vordingborg Kommune var indstillet på at lade Nyreforeningen drive klinikken, men det lægefaglige tilsyn skulle komme fra Roskilde Sygehus. Region Sjælland har i første omgang afvist idéen, idet man frygtede, at også en del af regionens andre kommuner ville komme med samme ønske. Derfor vil Region Sjælland i første omgang undersøge, hvor stort behovet er for lokal dialyse i alle regionens kommuner.

Fremtiden

I Region Sjælland skal det nye ”supersygehus” ligge i Køge. Det betyder, at de nefrologiske afdelinger i Roskilde og Holbæk skal flyttes til Køge omkring år 2020. Der skal stadig være dialyse de nuværende steder: Holbæk, Roskilde, Slagelse og Nykøbing Falster. Samtidig planlægger man ny dialyseafdeling i Næstved – og på det nye Køge Sygehus.

Det er meget positivt, at der kommer flere dialyseafdelinger. Det kan medvirke til at mindske køreafstanden for dialysepatienterne. Regionaludvalget har tilbudt vores assistance, når de nye dialyseafdelinger skal indrettes, og det arbejde ser vi også frem til at sætte vores præg på.

 

Bragt i Nyrenyt, december 2014.