Redaktionen

I redaktionen skriver og planlægger vi Nyreforeningens medlemsblad Nyrenyt, der udkommer fire gange årligt. Bladet udkommer: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december

Har du en skribent i maven, eller en god idé til en kommende artikel i Nyrenyt, så hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til sekretær for redaktionen Maia Torstensson mt@nyre.dk eller ring på tlf. 92 82 24 73. Du kan også ringe eller skrive til Nyreforeningen på mail@nyre.dk eller på tlf. 43 52 42 52.

Til skribenter

Deadlines for artikler:
Nyrenyt marts har deadline 1. januar
Nyrenyt juni har deadline 1. april
Nyrenyt september har deadline 1. juli
Nyrenyt december har deadline 1. oktober

Hvor meget må jeg skrive, hvis jeg skal skrive en artikel?
Anslag er uden overskrift og manchet/underoverskrift.

En artikel/nyhed på siderne “Kort Nyt”:
750-1.000 anslag

Øvrige artikler:
½ side: 1.500 anslag
1 side: 3.000 anslag
2 sider: 6.000 anslag

Husk at lave et par korte afsnitsoverskrifter til din tekst. Her kan du tjekke hvor meget du skriver: ordtæller.dk.

Billeder
Der er ingen præcis beskrivelse af hvor meget et billede skal fylde, da det afhænger af flere ting, men det skal være mindst 2 MB. Når du afsender mail med billede, skal du sende det i fuld størrelse.

Internt for Redaktionen

Medlemmer i Nyrenyts redaktion

Malene Madsen, Næstformand i Nyreforeningen

Ansvarshavende
redaktør
Malene M. Deele
Tlf. 40 33 65 70
md@nyre.dk

Michael Rosenkvist

Michael Rosenkvist
Tlf. 40 85 50 80
micros911@gmail.com

Christinna Skipper Braun
Tlf. 30 72 45 13
christinnabraun@me.com

Gunner Nielsen
Tlf. 98 38 33 72
gunner.nielsen@gmail.com

Stine Jacobsen

Stine Tranberg Jacobsen
Tlf. 30 48 06 44
stine_tj@yahoo.dk

AD’er
Cille Kvartmann
Tlf. 50 93 59 48
ck@nyre.dk

Maia Torstensson

Sekretær
Maia Torstensson
Tlf: 92 82 24 73
mt@nyre.dk