,

Præcisering af definition og uddybende råd til risikogrupper offentliggjort

til dig der er i øget risiko

Sundhedsstyrelsens faghæfte ’Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag’ og pjecen ’Gode råd til dig, der er i øget risiko’ er blevet opdateret den 16. september 2020.

På baggrund af ny forskning og lægefaglig rådgivning har Sundhedsstyrelsen opdateret deres råd til personer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Ligeledes er definitionen af hvem der er i øget risiko blevet gennemgået og opdateret på baggrund af den nye viden. Definitionen er stort set den samme, dog er den flere steder præciseret.

For nyrepatienter gælder, at der er skærpet opmærksomhed på bl.a. immunhæmmede patienter, kronisk nyresygdom med kronisk nyresvigt med eGFR < 15 og patienter med nefrotisk syndrom med plasma albium < 20 g/L.

Dertil kommer, at mange med kronisk nyresygdom er ældre med anden kronisk sygdom. Det er fx diabetes og kardiovaskulær sygdom, hvilket kan medvirke til et mere alvorligt forløb ved smitte med COVID-19.

Dialysepatienter har et nedsat immunforsvar som følge af kronisk nyresvigt. Ved patienter i hæmodialyse udgør det hyppige fremmøde til dialyse på sygehus en problemstilling. Den primære årsag hertil er,  at det er svært at undgå tæt kontakt til andre. Derfor er anvendelse af værnemidler, god hygiejne og anvendelse af isolation særlig vigtige.

I pjecen ’Gode råd til dig, der er i øget risiko’, finder du råd om, hvordan du passer på dig selv, samtidig med, at du fortsat kan mødes med familie og venner. Der gives altså råd til, hvordan du kan leve dit liv, så tæt på det liv, du levede før COVID-19 pandemien, som muligt. I pjecen beskrives bl.a. hvilke mundbind personer i øget risiko kan bruge. Ligeledes hvilke særlige tiltag der kan foretages i forbindelse med dit arbejde og din arbejdsplads og hvilke forholdsregler der bør træffes i et hjem, med en person i øget risiko.

Downlaod Faghæftet Personer i øget risiko – Fagligt grundlag. 15. september 2020

Download Pjecen Gode råd til dig i øget risiko. 15. september 2020

I forbindelse med den nye viden og de nye råd, er vi i gang med at opdatere vores egen side om Corona og Nyresygdom. Se her.