Der var flag da Gentofte Herlev indviede en ny dagklinik

Patientforløb er strammet op

Der var flag da Gentofte Herlev indviede en ny dagklinikAfdelingen for Nyresygdomme på Herlev og Gentofte hospital har åbnet en ny enhed, der har ændret forløbene for en række nyresyge patienter, som tidligere har krævet indlæggelse, men som nu kan klares ambulant.

Det betyder meget for en kronisk patientgruppe, som generelt har mange hospitalskontakter, oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Den nye enhed har rundt regnet fem patienter igennem hver dag, og erfaringerne er gode, fortæller overlæge Rizwan Butt, der er en af initiativtagerne.
– Der er tale om patienter, hvis behov ikke helt har været til et sengeafsnit, men omvendt heller ikke kunne håndteres ambulant i det tidligere set-up. Det handler blandt andet om anlæggelse af dialysekateter til hæmodialyse og bughindedialyse, medicinsk infusionsbehandling og blodtransfusion, forklarer han.

Tidligere skulle disse patienter indlægges dagen før, men ved bedre koordinering og ved at stramme patientforløbene op, er det lykkedes at etablere et tilbud, hvor patienterne bruger mindre tid på hospitalet, fordi indgrebene kan klares samme dag.

– Det kræver øget koordination og samarbejde på tværs af afdelinger at få det til at fungere, men det giver helt sikkert værdi for patienten, at de ikke skal tilbringe unødvendig tid på hospitalet, siger sygeplejerske Anja Rohrberg. Hun har det koordinerende ansvar for driften, for patienternes forløb og de ordinerede behandlinger, og har et tæt samarbejde med en gruppe af yngre læger.

Enheden tager sig også af de patienter, der har deres første kontakt til afdelingen, hvor ambulatoriets sekretærer sørger for – så vidt muligt – at samle blodprøver, undersøgelser og lægebesøg på samme dag.
– Det betyder, at patienterne – når de er henvist til undersøgelse fra praktiserende læge – kan nøjes med at komme til undersøgelse én dag, og oftest også møder lægen samt får svar samme dag, fortæller Anja Rohrberg.

Tilbuddet har fungeret siden april.