,

Patienter i øget risiko svigtes

COVID-19 vaccine

COVID-19 vaccine

Sundhedsstyrelsen har i går lanceret en vaccineplan, som Nyreforeningen mener svigter patienter i øget risiko. Allerede i januar udtrykte Nyreforeningen en bekymring for, at en del nyrepatienter vil blive en overset gruppe, hvis vaccination alene bliver baseret på et alderskriterie. Forslaget, som kom fra de praktiserende lægers organisation, blev da også i første omgang afvist og vaccineplanen fastholdt.

Ikke desto mindre har Sundhedsstyrelsen i går opdateret vaccinationskalenderen og slået gruppe 10, 11 og 12 sammen til en gruppe. Det betyder, at med mindre man er indstillet som patient i særlig øget risiko (gruppe 5), sker indstilling til vaccine nu udelukkende på baggrund af alder.

Som Danske Patienter, og en hel del andre organisationer, mener Nyreforeningen, at det er et svigt af de svageste i samfundet.

-Hvordan forklarer vi vores medlemmer, der troede at de skulle vaccineres meget snart, at de er blevet rykket uger eller endda måneder bag i køen?, spørger Jan Rishave, som stiller sig kritisk overfor, at patienter i øget risiko nu sidestilles med den øvrige befolkning.

-Alder er en vigtig faktor ved smitte med COVID-19. Men vi har en gruppe, som i flere måneder har fået at vide, at de er i øget risiko. Nu må de vente og blive vaccineret sammen med deres jævnaldrende. Disse patienter er forsat meget bekymrede og vil isolere sig igen, samtidig med at resten af landet åbner, siger Jan Rishave efter mødet med Sundhedsstyrelsen.

Vi har ikke et overblik over hvor mange nyrepatienter der er ramt af ændringen. Men vi deler berørte medlemmers frustration over, at vaccination af sårbare borgere må vige til fordel for en lettere administration.

Fejl i henvisninger

Mange nyrepatienter, herunder patienter i dialyse og transplanterede tilhører vaccinationsgruppe 5. Denne gruppe er ved at være færdigvaccineret. Og dog! Vi har fået henvendelser af en del medlemmer, som er blevet indstillet til vaccine, men som ikke har modtaget en invitation.

Sundhedsstyrelsen kan oplyse, at langt de fleste personer, som tilhører vaccinationsgruppe 5, er indstillet til vaccine. Sundhedsstyrelsen oplever dog, at flere patienter ikke har modtaget invitationen til vaccine, og styrelsen er ved at undersøge, hvad der er gået galt i indstillingsprocessen. Ligeledes oplyser styrelsen, at flere tusind personer har modtaget en invitation til vaccine, men at de ikke har bestilt tid.

Til de af vores medlemmer, som mener at de tilhører vaccinationsgruppe 5, eller som er blevet oplyst om, at de er i gruppe 5:
Vi opfordrer dig til, at du kontakter din læge/dit sygehus og beder om at blive genindstillet. Tjek evt. også din e-boks og se, om invitationen er kommet.

Samtidig er Nyreforeningen i dialog med Sundhedsstyrelsen om, hvordan det undgås, at genindstillinger havner i samme forkerte system.