Pas på med kosten

Familie

Kostrådene fra Umahro Cadogan, der er omtalt i septembernummeret af Nyrenyt er beregnet for mennesker, der kun er nyrepåvirkede i lettere grad.

Vi har fået to henvendelser fra fagpersonale, som har udtrykt bekymring for, at rådene kunne misforstås som kostråd til personer med svær nyresygdom eller endog nyresvigt.

Vi ønsker derfor at komme med en præcisering af målgruppen artiklen var tiltænkt, nemlig personer med lettere nyrepåvirkninger.

For dialysepatienter er rådene uhensigtsmæssige, fordi man her skal ofte skal reducere kaliumindtagelsen. I Cadogans artikel inddrages en stor indtagelse af kalium-holdige fødeemner.

Nyreforeningen understreger, som der også står på forsiden af Nyrenyt nummer 3, at artiklen henvender sig til mennesker, der er nyrepåvirkede i lettere grad. Altså mennesker, der er uden problemer med fosfat, kalium eller overhydrering.

Nyreforeningen anbefaler til enhver tid, at personer med nyresygdom konfererer med en klinisk diætist og læge på baggrund af blodprøver om, hvilken kost, der vil være mest hensigtsmæssig i den konkrete situation.

Nyrenyt er et kvartalsblad, hvor vi forsøger, at afspejle de tendenser, der rører sig i samfundet. Vi vil derfor gerne samarbejde med kokke, kostrådgivere eller andre, der ikke nødvendigvis har en diætist-uddannelse, men som har en holdning til kost.