Pårørendeudvalget

Pårørendeudvalget varetager pårørendes interesser i foreningen, tilbyder erfaringsudveksling og udvikler medlemstilbud til pårørende, hverver medlemmer blandt pårørende og fremsætter forslag til politikker og holdninger, der har betydning for pårørende.

Kommissorium for Pårørendeudvalget

Pårørendepolitik 24 maj 2019

Se Pårørendeudvalgets seneste dagsorden og referater.

Formand
Karen Marie Riis
Tlf. 21 62 08 91
kmsriis@hotmail.com

Karin-Wermuth

Karin Wermuth
Tlf. 31 23 37 35
trunte-1973@hotmail.com

Berit-Roed

Berit Roed
Tlf. 20 47 82 95
beritroed1@gmail.com

Jette Thaarup
Tlf.  22 81 46 78
jettethaarup@hotmail.com

Michael Rosenkvist

Michael Rosenkvist
Tlf. 40 85 50 80
micros911@gmail.com

Karin Rønnau Teller

Karin Rønnau Teller
Tlf. 31 70 26 08
karinteller@outlook.dk

Sekretær for Pårørendeudvalget: Jan Jensen, tlf. 50 93 59 50, jj@nyre.dk.