Pårørendedage: 27 organisationer sender anbefalinger til Folketinget

Pårørende

Nyreforeningen har sammen med 26 andre organisationer skrevet under på et brev til Folketinget. Brevet indeholder anbefalinger til at indføre pårørendedage i dansk lovgivning. En pårørendedag er en slags omsorgsdag for pårørende.

I februar 2022 skal Folketinget tage stilling til et lovforslag om pårørendedage, som udspringer af et EU-direktiv. Direktivet pålægger EU-landene at ændre deres lovgivning senest i august 2022, så pårørende får ret til at tage fri fra arbejde i mindst fem dage om året for at varetage deres pårørenderolle.

”I Nyreforeningen har vi gennem flere år arbejdet for at få mere fokus på de pårørende og deres vilkår. Vi ved, at mange pårørende har svært ved at balancere rollen som pårørende med et arbejdsliv. Lige nu har vi en unik mulighed for at gøre livet lettere for rigtig mange pårørende i Danmark, hvis politikerne vedtager en ambitiøs lovgivning, der giver pårørende ret til omsorgsdage,” siger Michael Rosenkvist, næstformand i Nyreforeningen.

Anbefalinger til Folketinget

Pårørendes aktiviteter i forbindelse med deres rolle som pårørende har i dag store konsekvenser for det enkelte menneske, arbejdsgiverne og samfundsøkonomisk. Derfor kan retten til pårørendedage blive en vigtig støtte for de pårørende, som i dag mangler rettigheder på arbejdsmarkedet. Nyreforeningen og de andre organisationer har sendt følgende anbefalinger til Folketinget:

  • At pårørendedage kan afholdes, når én man er tæt på, har brug for hjælp, støtte og omsorg. Det kan fx være til planlagte konsultationer eller møder med myndigheder eller i akutte situationer.
  • At der er fuld lønkompensation i forbindelse med brug af pårørendedage, og der ikke skal bruges ferie, flextid eller lignede til afholdelse af dem.
  • At pårørendedagene kan afvikles fleksibelt fx ved akut opståede situationer.
  • At den pårørende defineres bredt og fleksibelt, og at modtageren selv skal udpege sin nærmeste pårørende, hvis de er i stand til det.
  • At pårørendedagene kan afholdes ud fra en tillidsbaseret tilgang i stil med barnets omsorgsdage og sygedage.

 

Læs hele brevet.