Pårørende skal også inddrages

Knap halvdelen af pårørende oplever sig ikke lyttet til og inddraget af sundhedspersonalet, når deres nærmeste er indlagt. Til gengæld har velforberedte pårørende en bedre oplevelse med sundhedsvæsenet end uforberedte pårørende. En ny kampagne, ”Hej Pårørende – godt du er der”, skal hjælpe og støtte pårørende til at tale med patienten om det, de står overfor, og forberede sig sammen. Kampagnen er udviklet af TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Pårørende har ofte vigtig viden om patienten, der kan være relevant for sundhedspersonalet. Men 46 procent af pårørende, der har besøgt patienten under indlæggelsen, oplever sig ikke inddraget af personalet. Og mere end hver tredje (38 procent) oplever, at personalet ikke er interesseret i den viden, som de pårørende kan bidrage med. Det viser en ny undersøgelse gennemført af DEFACTUM på vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden.

Med den pårørende i team med patient og sundhedspersonale opnås endnu bedre forståelse for patientens samlede situation og endnu bedre samarbejde om forløbet. Patienten bliver mere tryg. Behandlingen bliver mere kvalificeret, og også opfølgningen bliver bedre,” siger Ove Gaardboe, overlæge i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Forberedte pårørende har større indflydelse

Undersøgelsen viser også, at velforberedte pårørende i højere grad oplever sig inddraget af personalet. Kampagnen giver gode råd og konkrete redskaber, bl.a. til hvordan man kan forberede sig på samtaler eller undersøgelser i forbindelse med et sygdomsforløb.

“Der bliver gjort meget, men der er behov for en ekstra indsats fra sundhedsvæsenets side, hvis patienterne skal have gavn af de pårørendes store viden og ressourcer. Det viser denne undersøgelse klart,” fortæller Ulla Astman, formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Sms-forløb skal støtte pårørende

“Når sygdommen rammer, vil den pårørende som regel også opleve at blive slået ud af kurs. Hvordan skal man agere og hvilken hjælp kan man være? Det er godt at vende den type spørgsmål med den syge. Vi har udviklet et sms-forløb, der giver forslag til spørgsmål, pårørende og patient kan svare på sammen, så man får talt om, hvordan man kan håndtere situationen – og r talt om forventninger og ønsker til hinanden,” fortæller Ove Gaardboe.

Kampagnen skal både støtte den pårørende og klæde den pårørende på til at støtte patienten bedst muligt. Der er udviklet et redskab i form af et sms-forløb, som giver forslag til emner, det kan være godt at tale med hinanden om. Fx hvordan den syge ønsker at få hjælp, hvordan man orienterer familien eller hvordan man får det bedste ud af samarbejdet med sundhedspersonalet.

Sms-forløbet giver over to uger sms’er med gode råd og forslag til emner, det kan være en hjælp for pårørende og den syge at afklare med hinanden. Man modtager en ny sms cirka hver anden dag. Forløbet har fokus på emner, som kan være relevante på tværs af forskellige sygdomssituationer.

Du kan melde dig til sms-forløbet ved at sende en sms med teksten ”HEJ P” til 1999.

Gode råd, inspiration til samtaler, det er vigtigt at tage, og mere om kampagnen kan findes på www.godtduerder.dk.

 

Grafik_5_gode_spørgsmål