Pårørende får adgang til sundhedsdata

Pårørende får en ny mulighed for at hjælpe syge familiemedlemmer i den anden ende af landet via sundhed.dk fra den 9. december 2015.

Som pårørende har du nemlig nu mulighed for at få adgang til oversigter over sygehusbehandlinger og laboratoriesvar. Adgangen vil dog altid kræve en digital fuldmagt.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside.

Du kan give en pårørende tilladelse til at se dine sundhedsdata ved at oprette en fuldmagt på sundhed.dk.