Organdonation er et nationalt ansvar

Udsendt 7. juli 2014

Nyreforeningen er glade for den nye nationale handlingsplan for organdonation. Det er vigtigt, at handlingsplanen fører til ensartet høj kvalitet på organdonationsområdet og at landets transplantationscentre lærer af hinanden og sammen får nedbragt ventetiden til en organtransplantation.

I 4 år har Nyreforeningen sammen med Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforeningen arbejdet for at få udarbejdet en national handlingsplan for organdonation. Nu er det langt om længe lykkedes.

Problematikken vedrørende lange ventelister til organtransplantationer og et uacceptabelt højt antal døde på ventelisterne udgør en velkendt del af baggrunden for ønsket om en handlingsplan, der på nationalt niveau kan bringe Danmark frem i førerfeltet, hvad angår organdonation.

Hvad der er knap så velkendt er, at der eksisterer store regionale forskelle på, hvor lange ventelisterne er og hvor dygtig man på det enkelte transplantationssted er til at opdage de dødsfald, der kan føre til, at afdøde bliver organdonor. Der står lige nu 359 danskere på venteliste til en nyretransplantation. De 248 er tilknyttet Rigshospitalet, mens 71 er tilknyttet Skejby og 40 Odense Universitetshospital. Samtidig har det i en årrække været sådan, at man i Region Nordjylland og Midtjylland har været betydelig bedre til at finde afdøde donorer end i resten af landet.

”Det er vores håb og ambition, at handlingsplanen fører til, at vi i fremtiden ser, at ventetiden til en nyretransplantation bliver acceptabel ikke bare vest for Storebælt men i hele landet. Samtidig håber vi, at handlingsplanen fører til, at transplantationsstederne bliver bedre til at dele gode erfaringer med hinanden, og at man fremover opfatter det som et fælles ansvar at nedbringe ventelisterne over alt i landet”, udtaler Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Nyreforeningen havde dog gerne set, at handlingsplanen havde indeholdt en åbning for at påbegynde transplantation fra anonyme levende donorer. Det er Nyreforeningens opfattelse, at en fælles skandinavisk donorbank for anonyme levende donorer ville give et betydeligt bidrag til at nedbringe ventelisterne til en nyretransplantation.