,

Optælling af dialysepatienter smittet med COVID-19

Syg

SygEn infektion med COVID-19 er en risiko for patienter med kronisk nyresygdom. Det gælder blandt andet dialysepatienter og nyre-transplanterede.

Det er derfor vigtigt, at fortsætte den medicin, som er ordineret af lægen og at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Og det mener Nyreforeningens næstformand og formand for patientudvalget, at nyrepatienter generelt er rigtig gode til. “Nyrepatienter gør alt for at undgå smitte med COVID-19. Rigtig mange ser kun ganske få mennesker og kommer ikke særlig meget ud blandt andre. Jeg tror, at en af grundene til, at der ikke er flere smittede nyrepatienter er, at nyrepatienter har god hygiejne på rygraden” fortæller Malene Madsen.

Antal smittede dialysepatienter

I Danmark er pr. 26.10.2020 indberettet 32 dialysepatienter og 25 transplanterede, som har været smittet med COVID-19. Heraf er 7 dialysepatienter og 5 transplanterede afgået ved døden. Dette er oplyst via Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister.

Optællingen skal ses på med forsigtighed. For det er kun patienter, som har været i kontakt med hospitalet pga. smitte med COVID-19, som er registrerede. “Nyretransplanterede, som ikke har været i kontakt med et hospital i forbindelse med test, er ikke registrerede, da vi ikke har data på dem. Langt de fleste dialysepatienter med COVID-19 indlægges eller har kontakt til et hospital. Derfor skønnes det at være en valid metode til registrering af dialysepatienter smittet med COVID-19.”, fortæller Kristine Hommel, Klinisk lektor hos Københavns Universitet og registeransvarlig hos Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister.

Det er kolde facts og siger ikke noget om patienternes øvrige helbredstilstand. Vi ved dog fra tidligere undersøgelser, at alder og antallet af andre kroniske sygdomme har stor indflydelse på dødeligheden blandt nyresyge smittet med COVID-19.

Mange af vores medlemmer har levet tilbagetrukket i rigtig lang tid. Det gør, at smittetallet blandt vores medlemmer ikke er højere. Men vi ved også, at denne tid er svær og der kan være mange bekymringer som fylder. Vi har været i kontakt med mange af jer og håber I fortsat vil tage kontakt til os, hvis I har brug for en at tale med.

Oversigt over antal smittede dialysepatienter og nyretransplanterede

Se den europæiske oversigt over antallet af dialysepatienter og nyretransplanterede, som er registreret påvirket med COVID-19 samt antallet dødsfald i disse grupper: https://www.era-edta.org/en/registry/covid-19/

Vær dog opmærksom på, at data er mangelfulde. Dels er data ikke er opdateret ens for alle lande og del fordi, at der i starten af pandemien ikke blev testet meget og ikke ens i alle lande.

 

I Nyreforeningen samler og deler vi viden om Coronavirus til dig og dine nærmeste. På vores hjemmeside www.nyre.dk/corona kan du læse om, hvordan du som nyresyg skal forholde dig til COVID-19 og hvor, du kan finde yderligere oplysninger.