Oprettelse af organbank

Oprettelse af organbank

Nyreforeningen mener, at der bør oprettes en organbank, hvor personer, der ønsker at give en nyre til en ukendt donor, kan lade sig registrere.

En organbank skal organiseres som følger:

 • Det skal være en statslig ordning
 • Der skal sikres anonymitet mellem donor og modtager – bl.a. sådan at der aldrig kan opstå mulighed for økonomisk eller andet mellemværende mellem parterne
 • Donors beslutning skal sikres at ske på det højeste informationsniveau
 • Donor skal have fuld fortrydelsesret indtil narkosens indtræden (ved udtagelse af organ)
 • Modtager skal gøres opmærksom på, at der er tale om nyre fra organbanken og skal have mulighed for at sige nej

Konsekvenser ved anonym nyredonation:

 • Transplantation kan planlægges, så den gennemføres på det mest optimale tidspunkt for donor og modtager
 • Accept af ukendte donorer kan give større udbud af nyrer til transplantation
 • Økonomisk gevinst når den transplanterede i højere grad vender tilbage til arbejdsmarkedet
 • Økonomisk gevinst ved accept af ukendte donorer i forhold til kendte, idet der så kun er et udredningsforløb. Det kan være flere forløb, hvis flere potentielle donorer byder sig til
 • Accept af ukendte donorer fjerner mulighed for handel eller handelslignende aftaler mellem donor og modtager
 • Ukendte donorer ved ikke, om nyren gør gavn for modtager medmindre der indføres en oplysningspraksis som ved afdøde donorer
 • Modtager kan ikke vise sin taknemmelighed direkte til den ukendte donor
 • Anonym nyredonation og indførelse af nyrekæder vil muliggøre bedre match og dermed forlænget levetid for transplanterede nyrer.