Oplever du unødvendige behandlinger og undersøgelser?

Unødvendige og uoverflødige behandlinger er et stort problem i sundhedsvæsenet, også for danske patienter. Internationalt anslår man, at op mod 20% af alle behandlinger og undersøgelser er unødvendige. Det betyder, at man bruger mange ressourcer på noget, der er spild og som kunne være undgået.

Organisationen ”Vælg Klogt” vil gøre op med unødvendige behandlinger og Nyreforeningen vil gerne bakke op om dette initiativ.

Patienter og pårørende inviteres derfor til at fortælle, hvad der er unødvendigt, og ikke gavner dem eller deres vej til at blive rask eller leve godt med sygdom. Det kan være undersøgelser, prøver, kontroller eller samtaler, der bliver gentaget, virker som spild af tid eller som noget, der ikke gavner.

Fortæl om dine oplevelser, så vi kan fjerne det unødvendige og gøre plads til det, der gavner!

Deltag i spørgeundersøgelser

Det tager mellem 2 og 4 minutter at besvare spørgeskemaet. Tiden afhænger af, hvor meget du har på hjerte.
Undersøgelsen er åben frem til og med 25. juni.

Hvad skal det bruges til?

Svarene bliver brugt som patienter og pårørendes input til, hvad vi bør gøre mindre af. Ud af alt input, skal der vælges seks områder, som skal blive til nye Vælg Klogt-anbefalinger. Vælg Klogt beder om input fra både læger og patienter.

Formålet er, at færre patienter bliver udsat for noget unødvendigt, så ressourcerne i stedet kan bruges der, hvor de kommer patienter bedst muligt til gavn.

Om ”Vælg Klogt”

”Vælg Klogt” er finansieret af Danske Regioner og er et samarbejde mellem læger og patienter via paraplyorganisationerne Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter.