Organdonation

Organdonation

Organdonation bør udelukkende ske i overensstemmelse med donors vilje. Til gengæld bør det være donors ret, at dennes vilje altid søges afklaret.

Nyreforeningen opfordrer alle myndige personer i Danmark til at lade sig registrere som organdonorer med fuld tilladelse.

Nyreforeningen opfordrer alle indehavere af forældremyndighed til at give deres tilsagn til organdonation, hvis situationen opstår.

Nyreforeningen anerkender det enkelte menneskes stillingtagen.