Nyt Nyrenyt nu på gaden

I årets første udgave af Nyrenyt får du gode bud på påskefrokost med mindre salt, svar på spørgsmål om du må arbejde lidt på førtidspension, indkaldelse til landsmøde, invitation til familiekurser, ungeweekend og rejser til Fanø og Mallorca.

Formand for Nyreforeningens patientudvalg Henning Søndergaard skriver om forskning i tilstrækkeligt væsketryk og hvordan unge voksnes skolemæssige præstation kan påvirkes af nyresvigt. Du kan også læse 2. næstformand Charlotte Willer Kristensens indlæg om, hvorvidt Nyreforeningen skal tænke i nye baner.

Denne udgaves tema er om mænd og mestring af nyresygdom …

Om temaet mænd og nyresygdom

… Hvad kendetegner en nyresyg mand? Er han det lyckraklædte cykelmonster, der med svimlende fart æder kilometer i flok med andre, lycraklædte kønsfæller? Eller er han den enlige herre, for hvem det er en bedrift med sin rollator at få kæmpet sig frem til det lokale aktivitetscenter, hvor personalet og hans gode bekendte venter ham?

Svaret er ikke så enkelt. For mænd med nyre- og urinvejslidelse er vidt forskellige. Både hvad angår alder, identitet og grad af sygdomspåvirkning. Dog er der en række fællestræk for mænd med nyresygdomme, og desværre er flere af disse fællestræk triste.

Forskningsleder, ph.d. og formand for Forum for Mænds Sundhed, chefpsykolog Svend Aage Madsen fra Rigshospitalet, beskriver i denne udgave af Nyrenyt årsagerne til mænds overdødelighed. En af grundene er, at mænd ofte mangler viden om sygdomme og symptomer, hvilket kan gøre dem langsommere til at reagere på alvorlige symptomer.

I dette nummer kan du også læse, hvordan Martin Mayntz Johnsen forbedrede sin livskvalitet markant som dialyse-patient, da han fandt viden om og begyndte at nattedialysere. Efter en længere tilvænning dialyserer han nu mere end det anbefalede minimum og oplever, at det bedrer hans tilstand markant. Også det at løbe langdistanceløb har bidraget til at øge hans livskvalitet. Ud over den gode form, sveder han under træningen og kommer derved af med væske. Martins budskab er blandt andet, at man skal skaffe sig viden om sin behandling og efter bedste evne gøre, hvad man kan for at få det bedre.

Årsagerne til, at mænd har næsten dobbelt så stor risiko for at dø, når de rammes af nyresygdom, kan der heldigvis gøres noget ved. Det er da også derfor, vi vælger at sætte fokus på mænd og nyresygdom.

De bedste hilsener
Redaktionen

Klik her for at læse Nyrenyt