Nyresygdomme

viden-om-nyresygdomme

Nyrerne varetager en række livsnødvendige funktioner. Normalt har du to nyrer, men du kan sagtens klare dig med én.

Nyrernes vigtigste funktioner:

  • Filtrere og rense blodet for affaldsstoffer fra kroppens stofskifte
  • Opretholde væskebalancen
  • Regulere kroppens salt-, syre- og basebalance
  • Regulere blodtrykket
  • Hjælpe til dannelse af røde blodlegemer
  • Udskille giftstoffer (f.eks. medicin).

Nyresygdom er en udbredt sygdom. Faktisk bliver op mod 10 % af alle voksne danskere ramt. Heldigvis er det kun et lille antal, der ender med at få behov for dialyse eller transplantation.
Alle medicinske nyresygdomme rammer begge nyrer, som var de ét organ, og giver næsten ens symptomer, som skyldes tab af blodets proteiner eller tab af nyrefunktion. Udover disse sygdomme findes der en lang række sjældne nyresygdomme, som fører til tab af nyrefunktion over tid. Vi beskriver de mest almindelige medicinske nyresygdomme her.

Læs om
Diabetisk nyresygdom
Nyresygdom på grund af forhøjet blodtryk
Cyster i nyrerne
Nyrebetændelse
Kronisk nyrebetændelse
Nefrotisk syndrom
Nyrekræft
Oversigt over nyresygdomme med referencer

Diabetisk nyresygdom

Cirka 20 % af nye dialysepatienter har sukkersyge som baggrund for deres nyresygdom. Det er dermed den hyppigste nyresygdom blandt dialysepatienter. Cirka halvdelen har type 1 diabetes (insulinkrævende sukkersyge), og cirka halvdelen har type 2 diabetes, som ikke altid er insulinkrævende.

God kontrol af blodsukker er den vigtigste primære beskyttelse mod nyresygdom. Er du allerede blevet nyresyg, er det fortsat vigtigt med god blodsukkerkontrol, men derudover skal nyresygdommens videreudvikling begrænses. Det er også vigtigt at reducere udskillelsen af albumin (æggehvidestof) i urinen så meget som muligt. Det sker med medicin, som blokerer det særlige renin-angiotensin-system.

Hvis du har diabetes, er det vigtigt, at du udover at gå til kontrol i et nefrologisk ambulatorium, stadig går til kontrol hos personale med ekspertise i behandling af diabetes.

Læs mere i vores pjece om diabetes og nyresygdom.

Nyresygdom på grund af forhøjet blodtryk

Mange års vedvarende forhøjet blodtryk fører til forkalkning af blodkarrene i kroppen og i nyrerne. Nyrernes funktion reduceres pga. den nedsatte blodforsyning, og nyrefunktionen tabes over mange år. God blodtrykskontrol er det vigtigste element i behandlingen.

Cyster i nyrerne

Cystenyresygdom kaldes også polycystisk nyresygdom. Sygdommen er arvelig, og sygdommen kan ramme begge køn uanset alder. Cysterne er væskefyldte blærer i nyrevævet. De vokser med tiden, og antallet af cyster forøges. Efterhånden destrueres det normale nyrevæv, og nyrefunktionen falder. Der findes kun behandling for symptomerne ved denne sygdom, og altså ikke for selve sygdommen.

Det anslås, at sygdommen rammer cirka 1 ud af 2.500 europæere. En række genforandringer forårsager sygdommen, og derfor kan sygdomsforløbet variere fra person til person. I de tidlige stadier oplever man ofte ingen symptomer. Derfor opdages og diagnosticeres sygdommen ofte sent (30-55 år). Når lægen konstaterer, at nyrefunktionen er nedsat, har nyrerne allerede fremskredne skader. I Danmark lever der aktuelt 3.000-4.000 mennesker med sygdommen, de fleste i tidlige stadier uden symptomer, og oftest uden diagnose.

Dannelsen af cyster i forbindelse med cystenyresygdom får nyrerne til at vokse, hvilket kan medføre betydelige nyreskader, selv uden nedsat nyrefunktion. Væksten af cysterne fører til en stigning af nyrernes størrelse. Mennesker med cystenyresygdom oplever en lang række komplikationer, herunder forhøjet blodtryk, kronisk og akut smerte, gentagne urinvejsinfektioner og blod i urinen. Halvdelen af mennesker med cystenyresygdom får behov for dialyse eller nyretransplantation i en alder af 59 år. Cystenyresygdom er den fjerde hyppigste årsag til nyresygdom og tegner sig for omkring 10 % af de patienter med nyresygdom, der får behov for dialysebehandling eller transplantation.

Læs mere i vores pjece om cyster i nyrerne.
Se dokumentar om Jan, som har cystenyrer.

Nyrebetændelse

Nyrebetændelse, også kaldet glomerulonefritis, er en samlet betegnelse for en lang række forskellige sygdomme, hvor kroppens immunforsvar er med til at ødelægge nyrevævet. Ved nogle af sygdommene kan man få immundæmpende behandling, mens man ved andre kun kan behandle symptomerne.

Kronisk nyrebetændelse

Kronisk nyrebetændelse, også kaldet interstitiel nefritis, er en samlet betegnelse for en række forskellige sygdomme. Den hyppigste er tilbagevendende urinvejsinfektioner, som på sigt fører til tab af nyrefunktion, f.eks. nyrebækkenbetændelse. Disse sygdomme behandles med antibiotika. Tilstanden kan også være udløst af medicin eller naturmedicin, hvor behandlingen er ophørt med den pågældende medicin og evt. dæmpning af immunforsvaret.

Nefrotisk syndrom

Ved nefrotisk syndrom er nyrernes normale filterfunktion beskadiget. Det betyder, at proteiner udskilles i vævet i stedet for at blive i blodet, og det medfører væskeansamlinger i kroppen. Man ved ikke præcis, hvorfor sygdommen opstår, men en uheldig igangsætning af immunforsvaret er sandsynligvis en medvirkende årsag.

Nefrotisk syndrom er en forholdsvis sjælden sygdom, som primært rammer børn i førskolealderen. Der er dog også få voksne, som rammes af sygdommen.

Læs mere i vores pjece om nefrotisk syndrom hos børn.

Nyrekræft

Nyrekræft er kræft, der opstår i selve nyrevævet. Behandlingen er oftest operation, hvor man enten får fjernet en del af nyren eller hele nyren. Blod i urinen er det mest almindelige tegn på kræft i nyren og forekommer hos mere end halvdelen af alle nyrekræftpatienter. Læs mere om nyrekræft på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Oversigt over nyresygdomme med referencer

Her finder du en oversigt over en række sygdomme, der har relation til nyresygdomme, med referencer til, hvor du kan læse mere om dem.

Alports syndrom – Lægehåndbogen på www.sundhed.dk

Hesteskonyre – www.netdoktor.dk

HUS – Hæmolytisk-uræmisk syndrom – www.sundhed.dk

Hydronefrose – Lægehåndbogen på www.sundhed.dk

Klapdannelser – Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk

LUPUS/SLE – www.gigtforeningen.dk/diagnoser

Nefrotisk syndrom (voksne) – Patienthåndbogen på www.sundhed.dk

Nefrogen systemisk fibrose – Lægehåndbogen på www.sundhed.dk

Nyrecancer – www.cancer.dk/nyrekraeft

Refluks – Patienthåndbogen på www.sundhed.dk

Granulomatose (Wegeners) – Lægehåndbogen på www.sundhed.dk

Nyrearteriestenose – Lægehåndbogen på www.sundhed.dk

Verikoureteral (refluks) – Lægehåndbogen på www.sundhed.dk

Pyelonefritis (nyrebækkenbetændelse) – Patienthåndbogen på www.sundhed.dk