En nyresygdom påvirker psyken

At leve med en nyresygdom påvirker ikke kun den fysiske krop, men kan også påvirke din psyke og trivsel. Det kan både være en stor omvæltning at være ny med nyresygdom, men også at skulle lære at leve med en nyresygdom og håndtere de skift og overgange, der kan være i et ofte langvarigt sygdomsforløb.

De fleste af os vil forståeligt nok blive berørt følelsesmæssigt når vi bliver ramt af sygdom. Sygdom er ofte forbundet med tab eller truslen om tab, og begge dele kan føles svært.

Alle forløb er forskellige, og nogle kan leve uden de store ændringer i hverdagen, mens andre må indstille sig på en ny hverdag med hyppige hospitalsbesøg, kostomlægninger og nyrebevarende behandling som transplantation og dialyse. For nogle betyder sygdom også en ændret tilknytning til arbejdsmarkedet samt at man oplever, ikke at kunne helt de samme ting, som man tidligere har været i stand til.

Fælles er, at der kan blive vendt op og ned på de tanker man har gjort sig om livet og hvad fremtiden bringer. Ved sygdom tvinges man til at forholde sig til en ny livssituation, og man kan opleve at miste følelsen af kontrol over eget liv. Omvendt vil nogle også føle en stor lettelse over at få vished om sin egen situation og en forklaring på ens symptomer.

Det er derfor helt normalt at opleve psykiske reaktioner som følge af sygdom. Vi er alle forskellige og reagerer derfor også forskelligt. Det kan være, at du oplever at blive trist og modløs, føler dig ensom, bekymrer dig, bliver vred over din situation eller måske forsøger du i en periode at fornægte, at du er blevet syg. Oplever du, at de svære følelser hænger ved og bliver du selv eller dine nærmeste bekymrede over din psykiske tilstand, er det vigtigt at søge læge, for at undersøge om der fx er tale om en egentlig depression, stress eller angstlidelse.

Hjælp og støtte til at håndtere sygdom

Der kan være mange faktorer, som har betydning for hvordan man håndterer svære perioder i ens sygdomsforløb, og der er ikke én universel måde at håndtere disse perioder på. Men at tage hånd om sine følelser og udfordringer er en vigtig forudsætning for at man kommer godt igennem de svære perioder og kan indrette sit liv efter nye omstændigheder.

Det kan være vigtigt at søge hjælp og støtte hos sine nærmeste, hos ligesindede, i Nyreforeningen og hos sundhedsprofessionelle. Vi kan ikke klare alle problemer alene, og at få hjælp og støtte kan bl.a. medvirke til, at man føler sig mindre ensom i sit sygdomsforløb og bliver bedre til selv at tage hånd om sin sygdom.

Bliv fortrolig med din sygdom

Et af de bedste redskaber vi har som kronisk syge, er at gøre os klogere på vores sygdom. Det er vores erfaring i Nyreforeningen, at jo mere man ved om sin sygdom og om dens forløb, jo bedre er man til at leve med den, både her og nu og når ting forandrer sig. Derfor, stil spørgsmål til dine sundhedsprofessionelle om det der direkte har med sygdommen at gøre. Når det kommer til ting omkring livsstil og livskvalitet, så kan du søge viden her på Nyreforeningens hjemmeside eller spørge andre nyresyge, evt. på sociale medier, om deres oplevelser med at leve med en nyresygdom. Vi ved fra videnskaben, at dem der har den bedste viden om deres sygdom klarer sig bedre, både i forhold til håndtering af sygdommen og i forhold til andre områder af deres liv.

Find glæde i hverdagen

At leve med kronisk sygdom vil for nogle betyde, at de skal leve med nye og udfordrende livsvilkår, som de ikke bare kan ændre på. Det kan derfor være en god idé at være bevidst om hvad der giver dig værdi i en hverdag med kronisk sygdom, og så vidt muligt undgå at dvæle ved begrænsninger og omstændigheder du ikke kan ændre og være bevidst om hvad du rent faktisk kan gøre noget ved. Ved at blive bevidst om hvad der er vigtigt for dig, kan du indenfor rammerne af din livssituation nemmere skrue op for det, som gør dig glad og giver dig livskvalitet. Gå på opdagelse og udforsk hvad der gør dig glad. Det kan være, at det giver dig værdi at dyrke en hobby, få et kæledyr, bruge tid i naturen, prioritere de nærmeste mennesker i dit liv eller finde ud af hvordan du kan rejse ud i verden trods sygdom.