bedst-til-planlagt-dialyse

Nyreforeningen uddeler ny pris

Holbæk sygehus er bedst til planlagt dialysestart

Nyreforeningen har stiftet en ny pris, som går til det hospital, der året forinden har forbedret sig mest indenfor planlagt dialysestart.

Tidlig henvisning og planlagt dialysestart er helt afgørende for kommende dialysebrugeres livskvalitet og mulighed for selv at træffe beslutning om og tage ansvar for egen behandling. Derfor har Nyreforeningen valgt at sætte fokus på planlagt dialysestart med en årlig pris.

”Det er ofte en stor omvæltning at starte i dialyse. Derfor er det vigtigt, at man har haft god tid til at finde ud af, hvilken dialyseform, der passer bedst ind i ens hverdag, og selvfølgelig at der er anlagt varig adgangsvej før dialysestart,” udtaler Jan Rishave, formand for Nyreforeningen.

Prisen blev uddelt for første gang den 28. januar 2015 på Nyreforeningens årlige dialysekonference for sundhedspersonale, der arbejder med nyresyge mennesker. Prisen går i år til Holbæk sygehus, og overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard modtog prisen på sygehusets vegne.

Baggrund

Ifølge Dansk Nefrologisk Selskabs årsrapport 2012 er målet for tidlig henvisning 75 %, og målet for patienter med planlagt dialysestart er 60 %. Dette mål er der kun få afdelinger, der nåede i 2012. Men når 75 % af alle patienter henvises tidligt er en vigtig forudsætning for en god og planlagt dialysestart tilstede for flertallet af nye patienter. Kvalitetsmålet med > 60 %, der startes planlagt, bør være absolut opnåeligt.

Starter man ikke planlagt dialyse, resulterer det bl.a. i, at man ikke når at deltage i nyreskole og ikke når at tilegne sig viden om de mange forskellige muligheder for dialyse. Færre begynder i peritonealdialyse, og for mange begynder i hæmodialyse med et akut kateter.

”Der vil naturligvis være patientforløb, hvor ingen kunne forudse, at nyrefunktionen aftog så pludseligt, men der er stor forskel på afdelingernes resultater, og der er behov for, at alle finder frem til ’best practice’. Nu forsøger vi at sætte fokus på problemet på en positiv måde – nemlig ved at belønne dem, der klarer sig godt,” udtaler Jan Rishave.

bedst-til-planlagt-dialyse
Overlæge Niels-Jørgen Løkkegaard modtog prisen.
Foto: Helle Wilmann Søndergaard

Dokumentation

Årets vinder er fundet med hjælp fra Dansk Nefrologisk Selskabs årsrapport 2012 og 2013.

http://www.nephrology.dk/Publikationer/Landsregister/%C3%83rsrapport%202013.pdf

http://www.nephrology.dk/Publikationer/Landsregister/%C3%85rsrapport%202012.pdf