Nyreforeningen til møde med Socialministeren

Socialminister Mai Mercado deltog den 14. september til et arrangement med rundbordssamtale i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup, hvor Nyreforeningens sekretariat i øvrigt har til huse. Nyreforeningen var til mødet repræsenteret ved formand Jan Rishave, som fik sat fokus på vigtige emner over for ministeren.

Til rundbordssamtalen med ministeren kom en række vigtige emner på banen. Blandt andet tog Jan Rishave pårørendes vilkår op til debat.

Pårørende til kronisk syge er hårdt belastede og skal stå model til urimeligt meget både fysisk og psykisk. Der skal derfor mere fokus på området i kommunerne, tydeliggjorde Nyreforeningens formand. Økonomisk blev merudgiftsydelsen og tabt arbejdsfortjeneste drøftet, og behovet for mere dokumentation fra f.eks. læger blev vendt.

Punktet blev kraftigt bakket op af mange andre handicapforeninger, så ministeren fik en forståelse for, at det er et stort problemområde. Ministeren lovede at se nærmere på sagen og arbejde for bedre forhold på området.