Almen praksis venteværelse

Ny undersøgelse: Borgerne har meget forskellige behov og ønsker til deres praktiserende læge

Ny-undersoegelse-borgerne-har-meget-forskellige-behov-og-oensker-til-deres-praktiserende-laegeHar du behov for at gå til lægen med mere end én problemstilling ad gangen?

Vil du gerne se den samme læge hver gang, du skal til lægen?

Så er du ikke alene.

Ni ud af 10 svarer i en ny undersøgelse fra Danske Patienter, at de gerne vil tale med lægen om flere ting ad gangen, men mange oplever, at det ikke er muligt.

Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af danskerne prioriterer at få en hurtig tid over at komme til hos den samme læge hver gang. For mennesker med langvarig sygdom er der dog et udbredt ønske om at se den samme læge hver gang.

Dækker ikke patienternes behov

Danske Patienter mener, at der er brug for nytænkning af almen praksis, så alle patienters behov bliver imødekommet. Hvad der er vigtigst, afhænger dog af den enkeltes situation. For mennesker med langvarig sygdom er der et større behov for at se den samme læge hver gang – og jo flere årlige konsultationer man har, jo vigtigere er det.

”Når man har en kronisk sygdom, betyder det rigtig meget, at lægen kender ens situation og historik, så man ikke skal starte forfra hver gang,” siger Klaus Lunding, formand for Danske Patienter.

Det er dog langt fra alle, der lige nu får deres ønske om at komme til hos den samme læge opfyldt. Kun 77 procent af dem, der finder det vigtigt at komme til hos samme læge hver gang, oplever at det sker i praksis. Samtidig viser undersøgelsen, at knap hver femte af dem, der har et ønske om at kunne komme til lægen med mere end én problemstilling ad gangen, ikke kan få lov til det.

”Det er virkelig bekymrende, at så mange reelt ikke får den hjælp, de har brug for, når de kommer til lægen. Det kan i værste konsekvens betyde, at noget alvorligt bliver overset,” siger Klaus Lunding.

Flere modeller giver nye muligheder

Ifølge Danske Patienter kan en nytænkning af almen praksis, hvor man supplerer de traditionelle klinikker med permanente regionsklinikker, sundhedshuse, licensklinikker og lignende, ikke blot dække befolkningens behov bredere. Det kan også gøre det mere attraktivt for de yngre læger, som ifølge undersøgelser ikke ønsker at investere i deres egen praksis og være låst til det samme sted hele deres karriere.

Det kan samtidig frigøre ressourcer til de mennesker med kronisk sygdom, der ønsker en fast læge, hvis der er flere alternativer, hvor andre borgere kan få deres vigtigste behov om hurtig tilgængelighed opfyldt.

 

Undersøgelsen er gennemført af Voxmeter, som har spurgt over 1.000 repræsentativt udvalgte borgere om deres ønsker til deres praktiserende læge og deres oplevelser med tilgængelighed.

Læs mere om undersøgelsen på danskepatienter.dk.

 

Nyreforeningen er medlem af Danske Patienter

Danske Patienter er en paraplyorganisation, som repræsenterer 23 medlemsorganisationer, herunder Nyreforeningen. I Danske Patienter samarbejder vi om sager, der omhandler patienter og pårørende, og som går på tværs af de 23 medlemsorganisationer.