,

Ny undersøgelse bekræfter, at vi skal passe på hinanden og især på multisyge og alderssvækkede

Reimar W. Thomsen AU Augustus Alumner

Privatfoto: Reimar W. Thomsen

Efter første bølge af Coronavirus har en række forskere fra Syddansk Universitet, Århus Universitet, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen undersøgt, hvilken indflydelse blandt andet alder og kroniske sygdomme har på patienter, som er testet positivt for COVID-19.

Undersøgelsen, og en artikel om denne i det anerkendte videnskabelige tidsskift International Journal of Epidemiology, har fokus på de patienter, som har været indlagte på sygehus.

Nyreforeningen har modtaget et resume, skrevet af Reimar W. Thomsen, som er del af forskningsgruppen samt overlæge og lektor på Århus Universitetshospital og Århus Universitet.

Resumeet er på dansk og har særligt fokus på patienter indlagt med COVID-19 og med en kronisk nyresygdom, der er alvorlig nok til, at patienten tidligere har været indlagt på sygehus.

Undersøgelsen bekræfter, at personer med kronisk nyresygdom er blandt gruppen af personer, som er i risiko for et alvorligt forløb ved smitte med COVID-19. 9 % af de indlagte er kendt med nyresygdom. Dog er det ganske afgørende at se på den enkeltes antal af andre kroniske sygdomme, det vil sige multisyge samt alderssvækkelse. Disse faktorer har en stor betydning for indlæggelse og død.

Af undersøgelsen fremgår også, at der i perioden 27. februar til 19. maj 2020 har været 294 personer testet positivt med COVID-19, som har været kendt med en nyresygdom. Heraf blev 100 personer ikke indlagt. Det må påregnes, at ikke alle COVID-19 smittede blev testet for Corona, og at der således er et stort mørketal blandt de, som ikke har været indlagt.

Det er vigtigt for os at understrege, at undersøgelsen er statistisk, og således ikke siger noget om den enkelte nyresyges risiko ved smitte med COVID-19. Ligeledes er det vigtigt for os at fortælle, at kronisk nyresyge altid skal undgå infektionssygdomme. Lige nu især Coronavirus og vi skal derfor fortsat være gode til at passe på os selv og hinanden.

Er man usikker på, hvorvidt man er i særlig risiko ved smitte med COVID-19, henviser vi til, at man får en samtale med egen læge.

11,122 danske COVID-19 patienters risikofaktorer og prognose  kortlagt

Af Reimar W. Thomsen, overlæge og lektor, Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet

Af alle danskere testet positive med coronavirus i første bølge af epidemien dvs. frem til 19. maj 2020, har 20% været indlagt. Ud af alle danskere testet positive for covid-19 er 5 % døde. Af de 5 % har ca. 80% været multisyge, og 88% var 70 år eller ældre med kronisk hjertesygdom, lungesygdom, diabetes og nyresygdom som vigtige risikofaktorer. Det viser nye tal fra den danske COVID-19 kohorte[1] (DACCOVID).

Stort set alle kroniske sygdomme øger risikoen for et alvorligt COVID-19 forløb betragteligt. Det samme gælder høj alder, svær psykisk sygdom og misbrug af enhver art. Sådan lyder konklusionen efter den første store systematiske kortlægning af risikoprofilen hos de danskere, der er blevet indlagt eller er døde af coronavirus.

Studiet er baseret på omfattende registerkoblinger udført i et nationalt samarbejde mellem forskere fra Syddansk og Aarhus Universitet, Statens Serum Institut (SSI) og Lægemiddelstyrelsen.

For eksempel patienter med kræft, tidligere hjerteinfarkt, diabetes eller kronisk lungesygdom er risikoen for indlæggelse, hvis de får COVID-19, øget fra 1,4 til 1,8 gange, mens risikoen for død er øget cirka 1,3 til 1,6 gange. For andre sygdomme som alvorlig nyresygdom, leversygdom, kronisk hjertesvigt, insulin-behandlet diabetes eller svær psykiatrisk sygdom, er risikoen for både indlæggelse og død omtrent fordoblet blandt COVID-19 positive.

Der er dog kun få personer under 60 år i Danmark, der er døde af COVID-19. Det gælder uanset, om de har haft op til to-tre kroniske sygdomme. Omvendt har danskere op til 80 år haft en høj overlevelse, hvis de ikke har haft nogle kroniske sygdomme.

Det er helt forventeligt, at COVID-19 overlevelsen er dårligere, hvis man har et dårligere helbred eller høj alder. Men vores undersøgelse kortlægger for første gang i Danmark, hvilke sygdomme der især gør én mere sårbar over  for COVID-19, både hvad angår indlæggelse og død.

Vores undersøgelse viser, at det især er borgere, der både har fremskreden alder og flere kroniske sygdomme, de såkaldt multisyge, der ikke godt tåler at blive syge med den nye coronavirus. Dette er helt i tråd med myndighedernes anbefalinger om de sårbare grupper, vi som samfund skal passe godt på. Samtidig kan vi se, at bestemte sygdomme er forbundet med højere risiko end andre.

For personer med kronisk nyresygdom, der er alvorlig nok til, at man tidligere har været indlagt på sygehus og er blevet registreret med en diagnose for fx kronisk nyrebetændelse eller akut eller kronisk nyresvigt, så gælder det, at risikoen for indlæggelse i tilfælde af COVID-10 er øget 2,9 gange og risikoen for død med 1,9 gange, ift. aldersmatchede personer uden hospitals-diagnosticeret nyresygdom. Høj alder spiller dog fortsat en meget stor rolle for alvorlige sygdomsudfald. Det er totalt set også kun 194 (9%) af alle 2254 COVID-19 indlagte, der har været kendt med alvorlig nyresygdom forud, mens 80 (14%) af 577 COVID-19 afdøde har været kendt med alvorlig nyresygdom forud. Kun nyresygdom alvorlig nok til den tidligere har udløst hospitalsdiagnose indgår i vores COVID-19 kohortes opgørelse.

Fakta om COVID-19 og overlevelse

Risikoen for at dø (procent) blandt danskere testet positiv for COVID-19 i perioden februar-maj 2020, afhængig af aldersgruppe og antal kroniske sygdomme.

[1] Kohorte er et statistisk begreb om en gruppe personer med fælles karakteristika, der følges over en bestemt periode.

Hent resumeet Reimar W. Thomsen: 11,122 danske COVID-19 patienters risikofaktorer og prognose  kortlagt. Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet.

Hent artiklen: Mette Reilev, Kasper Bruun Kristensen, Anton Pottegård, Lars Christian Lund, Jesper Hallas, Martin Thomsen Ernst, Christian Fynbo Christiansen, Henrik Toft Sørensen, Nanna Borup Johansen, Nikolai Constantin Brun, Marianne Voldstedlund, Henrik Støvring, Marianne Kragh Thomsen, Steffen Christensen, Sophie Gubbels, Tyra Grove Krause, Kåre Mølbak, Reimar Wernich Thomsen (5.9.2020): Characteristics and predictors of hospitalization and death in the first 11 122 cases with a positive RT-PCR test for SARS-CoV-2 in Denmark: a nationwide cohort. International Journal of Epidemiology. https://doi.org/10.1093/ije/dyaa140