Rapportér, når noget ikke går som det skal i sundhedsvæsenet

Når noget ikke går, som det skal i sundhedssystemet, er det vigtigt, at man kan lære af det og undgå, at det sker igen. En ny landsdækkende kampagne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og de fem regioner sætter nu fokus på patienter og pårørendes oplevelser af utilsigtede hændelser og beder dem gøre sundhedsvæsenet opmærksomme på, når noget er gået galt.

Nyreforeningens direktør håber, at også Nyreforeningens medlemmer vil bidrage til at få afdækket de såkaldte utilsigtede hændelser, som kan spænde fra forbyttede blodprøver til mere alvorlige ting.

”I Nyreforeningen håber vi, at vores medlemmer vil være med, så vi kan ”fylde i statistikken.” Det er en ordning, hvor den enkeltes oplevelse tages alvorligt. Det må og skal vi bakke op,” siger direktør Sven Gerner Nielsen.

Bliver bedre af brugernes perspektiv

I Styrelsen for Patientsikkerhed er der fokus på, at patient- og pårørendeerfaringerne er en vigtig læringskilde.

“Vi ved, at mange patienter lægger vægt på, at sundhedspersonalet lærer af det, når noget ikke gået, som det skal. Det er netop det, der er formålet med at rapportere utilsigtede hændelser. Det er ikke det samme som at klage, men er et redskab til forebyggelse. Når man rapporterer en utilsigtet hændelse, er man altså med til at hjælpe sundhedsvæsnet med at forebygge, at noget lignende sker igen for en anden patient,” siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted.

Alle hændelser, der rapporteres, bliver gennemgået af sundhedspersonalet der, hvor hændelserne har fundet sted. På den måde kan personalet lære og forebygge, at noget lignende sker igen. Derefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her kigger man på det samlede billede for at sikre, at hele sundhedsvæsenet kan lære af hændelserne.

Patienterne har blik for sammenhængen i eget forløb

I dag kommer langt de fleste rapporteringer af utilsigtede hændelser fra sundhedspersoner, men der er brug for, at patienter og pårørende også råber op.

“Patienternes perspektiv er vigtigt, når vi skal se på, hvordan utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet kan forebygges. Patienter og pårørende ser nogle andre ting end sundhedspersonalet, fordi de er med i overgangene, hvor mange af fejlene sker. På den måde kan de se sammenhænge i deres eget forløb, som måske ikke står klart for sundhedspersonalet i de forskellige dele af sundhedsvæsenet. Derfor er det værdifuldt, hvis flere patienter rapporterer, når noget ikke er gået, som det skal,” siger Camilla Hersom, formand i Danske Patienter.

Du kan læse mere om kampagnen ved at klikke HER.

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse ved at klikke HER.