Ny formand vil have patienterne ud af sygehusene

”Det virker tåbeligt at ligge på hospitalet, når man kan passe sit arbejde, sin familie og sine fritidsaktiviteter. Man skal selvfølgelig passe sin behandling – men ikke på bekostning af livet. Meget kan lade sige gøre, når man selv tager ansvar for sin behandling,” siger 62-årige Jan Rishave, der netop er blevet valgt til formand for Nyreforeningen.

For Jan Rishave er fleksibilitet et nøgleord, når det kommer til behandling af kronisk sygdom. Men mulighederne for, at den enkelte patient kan tage ansvaret for sin egen behandling, er ikke gode nok i sundhedssystemet i dag, mener han. 

For at sikre fleksibilitet i behandlingen og størst mulig livskvalitet for mennesker med en nyresygdom vil Jan bl.a. arbejde for, at flere patienter skal kunne dialysere i deres eget hjem, og flere patienter skal have mulighed for at komme i dialyse tættere på deres hjem. Sidstnævnte kan løses ved at lave decentrale tilbud om dialyse i f.eks. kommunale sundhedscentre. 

Dialyse i hjemmet eller tættere på hjemmet vil i meget højere grad give mennesker, der har behov for dialyse, råderet over deres egen hverdag. 

Organdonation står også Jan Rishaves hjerte nær. Får man en ny nyre, er der nemlig rigtig god mulighed for at leve et helt normalt liv. Derfor skal ventelisterne til en ny nyre ned på maks. 12 måneder, og anbefalingerne fra den nyligt udkomne handlingsplan for organdonation skal omsættes til politisk virkelighed. Ligeledes vil Jan arbejde for anonym donation i Danmark.

Frivilligt engagement og flere penge til forskning
Nogle af Jan Rishaves andre mærkesager er at engagere flere frivillige i kampen for behandlingen af mennesker med en nyresygdom. Samtidig ønsker Jan også at skaffe flere midler til forskning i nyresygdomme samt at prioritere forskningsprojekter, som kan få en direkte indflydelse på patienternes livskvalitet, f.eks. projekter der munder ud i længere levetid til den transplanterede nyre, en mildere dæmpning af immunforsvaret ved transplantation, bedre operationsteknikker og bedre livskvalitet for de pårørende.

jan-rishave-nyreforeningen

Jan Rishave, landsformand

malene-madsen-nyreforeningen

Malene Madsen, næstformand