Stop Smitten

Ny app kan afsløre smitte

314.000 danskere havde 22. juni downloadet en smittestop-app, der blev lanceret torsdag i sidste uge.

I takt med at samfundet genåbner, og danskerne begynder at mødes, er der en risiko for, at antallet af smittede stiger. Derfor er det nødvendigt fortsat at have et stort fokus på, at mindske spredningen af smitte i befolkningen, så antallet af smittede forbliver på et lavt niveau.

Den nye smitte|stop app kan medvirke til at reducere smittespredning gennem to effekter:

Besked om smitterisiko til ukendte kontakter, det vil sige personer, som man har været tæt på i for eksempel i offentlig transport, men som man ikke kender, og som derfor ikke vil kunne kontaktes gennem manuel kontaktopsporing.
Hurtigere og direkte besked om potentiel smitterisiko
Første version af appen understøtter kun kontaktopsporing i Danmark, og appen kan ikke bruges på tværs af grænser.

Appen kan downloades her: App store & Google play.

Hvis appen giver dig besked om, du har været tæt på en person, der er testet positiv, skal du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og blive hjemme og aflyse alle besøg. Holde afstand til andre og være særlig omhyggelig med at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne.

Hvis du udvikler symptomer skal du hurtigst muligt tage kontakt til din egen læge eller kontaktopsporingsenheden under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11, så du kan blive henvist til test.

Hvis du testes negativ, kan du ophæve selvisolationen. Men du skal fortsat være opmærksom på, om du udvikler symptomer.

Den teknologiske løsning

Appen bruger bluetooth-teknologi til at registrere nære kontakter, men denne teknologi kan kun måle på afstand og tid og er i øvrigt forbundet med nogen usikkerhed. Appen kan derfor ikke registrere alle typer af tætte kontakter, da for eksempel et kortvarigt kram kan indebære smitterisiko, selv om appen ikke registrerer det som en tæt kontakt.