læge

Ny ambassadørordning – med fokus på at inddrage patienter

100 yngre læger er siden 2016 blevet uddannet som ambassadører i inddragelsesmetoden ’fælles beslutningstagning’. De skal være med til at sprede viden om inddragelse i sundhedsvæsenet. Det er vigtigt, hvis man vil have en bedre behandlingskvalitet. Det skriver Danske Patienter.

Nogle af de fordele der er for patienter, hvis de bliver inddraget i behandlingen – er bl.a. styrket livskvalitet, bedre behandling og mestring af egen sygdom. Men det kræver viden og de rigtige redskaber, hvis inddragelse skal lykkes.

Og de yngre læger er nu klar til at gå forrest, for at denne ambition skal lykkes. Yngre Læger har derfor startet en ambassadørordning, hvis formål det er at sprede viden om inddragelse. Ambassadørerne skal gennem en workshop undervise deres kollegaer i metoden fælles beslutningstagning og dermed sætte patientinddragelse på dagsordenen i sundhedsvæsenet.

Konkrete værktøjer

Metoden er en hands-on metode til, hvordan patienten sammen med lægen kan træffe det bedste valg af behandling.

Chefkonsulent Thomas Kjær Jensen fra Yngre Læger udtaler: ”Vores medlemmer vil rigtig gerne patientinddragelse. Deres udfordringer er, hvordan de skal gøre det i praksis. Her vil vi gerne byde ind og tilbyde dem en workshop, hvor de får konkret viden og værktøjer til at inddrage patienter og pårørende systematisk”.

ViBIS og Yngre Læger har sikret, at ambassadørordningen kan fortsætte i 2020. Desuden vil ordningen blive udvidet, så workshoppen fremover vil forløbe over to dage.