Medicintilskud

Takster for medicintilskud 2018 (Sundhedslov § 146)

 • Udgiftsgrænser – kr. pr. 12 mdr.
 • 0-965 (under 18 år dog 60 %)
 • 965-1.595 (under 18 år dog 60 %)
 • 1.595-3.455
 • Over 3.455
 • Over 18.688 (under 18 år dog 22.968)
 • Loft over egenbetaling
 • Procent
 • 0
 • 50
 • 75
 • 85
 • 100
 • 4.030 kr.

Tilskuddets størrelse afhænger af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin før tilskuddet er fratrukket. Jo større medicinudgifter du har inden for en periode på et år jo større bliver din tilskudsprocent.

Du kan få sygesikringstilskud til din receptpligtige medicin, hvis din udgift i løbet af et år er på over 965 kr.

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin på et apotek, indberetter apoteket købet til Det Centrale Tilskudsregister (CTR). Alle apoteker i Danmark har adgang til CTR. Det er altså underordnet, hvor du køber din medicin. Du kan få oplyst din CTR- saldo på apoteket. Du kan også se CTR-saldoen ved at logge ind på www.fmk-online.dk.

Kronikertilskud

Hvis du har store merudgifter til medicin, kan du være berettiget til kronikertilskud. Med kronikertilskuddet får du 100 % tilskud til den del af dine samlede årlige udgifter til tilskudsberettiget medicin, der i tilskudspriser overstiger 18.688 kr. om året. Det svarer til en egenbetaling på 3.880 kr. om året, når tilskuddet er fratrukket. Din egenbetaling kan altså højst blive 4.035 kr. om året – forudsat du altid køber den billigste medicin.

Du får tilskud til al tilskudsberettiget medicin, du køber på recept – og ikke kun medicin til dine kroniske sygdomme. Fra 1. januar 2016 bliver alle borgere automatisk tildelt kronikertilskud på apoteket.

Flere muligheder for medicintilskud

 • Du kan få forhøjet tilskud til medicin, hvis du f.eks. er allergisk overfor et hjælpestof, så du kan få præcis den medicin, du kan tåle. Din læge skal søge Lægemiddelstyrelsen om dette.
 • Hvis du bliver behandlet med et ikke-tilskudsberettiget lægemiddel, kan din læge i visse tilfælde søge Lægemiddelstyrelsen om en enkelttilskudsbevilling. Bevilger Lægemiddelstyrelsen en enkelttilskudsbevilling, er det pågældende lægemiddel herefter tilskudsberettiget efter de almindelige regler.
 • Du kan få tilskud til visse lægeordinerede håndkøbslægemidler. Det kræver, at din læge skriver på recepten, at du er pensionist eller at du lider af en varig lidelse.
 • Du kan få hjælp til medicinudgifter, hvis du har en meget stram økonomi (fx studerende eller kontanthjælpsmodtager), og du ikke kan få dækket udgiften over anden lovgivning.
 • Hvis du er medlem af Sygeforsikring ’danmark’, kan du som gruppe 1 og 2 medlemmer få 100 % dækning af egenbetalingen til tilskudsberettiget medicin. Gruppe 5 medlemmer får 50 % dækning af deres egenbetaling.
 • Gratis influenzavaccination til kronisk nyresyge hvert år fra den 1. oktober.
 • Hvis du skal følge en dyr diæt, kan du søge din kommune om at få dækket merudgiften.
 • Der er mulighed for økonomisk støtte til medicinudgifter, når du er pensionist. Hvis du er folkepensionist eller har førtidspension efter gamle regler (før 2003), kan du være berettiget til at få dækket op til 85 % af medicinudgiften som et helbredstillæg.
 • Førtidspension tilkendt efter nye regler (efter 1. januar 2003) og andre med en stram økonomi kan søge støtte til medicinudgifter over Aktivlovens § 82 eller Servicelovens § 100.

Hvis du vil vide om du kan få gratis vaccination mod influenza:

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Bekendtgørelsen beskriver, hvilke persongrupper der kan få gratis vaccination mod influenza.

LOVGIVNING 21 OKT 2019