Nyreforeningens mærkesager

Herunder kan du læse mere om Nyreforeningens mærkesager.

Udbedt stillingtagen

Nyreforeningen arbejder for, at det skal gøres enkelt og let at tage stilling til organdonation og være en forudsætning for at modtage sit sundhedskort, at man har taget stilling til […]

Aktivt fravalg

Nyreforeningen arbejder for at sikre Aktivt fravalg i forbindelse med organdonation. Aktivt fravalg indebærer, at man som udgangspunkt har givet samtykke til at donere et organ, med mindre at man […]

Nyreforeningens innovationspolitik

Inddragelse af patienten/brugeren For at sikre relevant forskning og produktudvikling er det vigtigt, at patienten/brugeren har været tiltænkt i den tidligste del af processen og har været inddraget i en […]

Pårørende

Nyreforeningen mener, at nyrepatienter, der ikke med sikkerhed er i stand til at forstå egen situation og til at give udtryk for sin vilje(kommunikere), bør ledsages af en pårørende, som […]

Kost på dialyseafdelinger

Kost på dialyseafdelinger Nyreforeningen anbefaler velsmagende, varieret og veltilberedt kost, herunder mulighed for at patienten kan vælge mellem forskellige retter. Afgørende er imidlertid, at kost, der tilbydes den enkelte patient […]

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier For at imødegå problematikken vedrørende multiresistente bakterier, er det Nyreforeningens holdning, at: Udskrivning af antibiotika bør generelt begrænses til sygdomstilfælde, hvor det er medicinsk nødvendigt. Udskrivning af bredspektret […]

Dialysefri behandling af nyresvigt

Dialysefri behandling af nyresvigt Der skal ydes maksimal hjælp til døende nyrepatienter, der ikke ønsker at fortsætte dialysebehandling Behandling af nyresvigt uden dialyse skal være af høj kvalitet og sikre […]

Dækning af udgifter til tandbehandling for nyrepatienter

Dækning af udgifter til tandbehandling for nyrepatienter Nyreforeningen mener, at nyrepatienter skal omfattes af sundhedsloven, således at også kroniske nyrepatienter med betydelige dokumenterede tandproblemer maks. skal betale 1.725 kr. årligt […]

Gæstedialyse

Gæstedialyse Nyreforeningen mener, at gæstedialyse skal tilrettelægges således, at der indgås aftale med regionerne således, at såfremt nyrepatienter bestiller gæstedialyse med minimum to måneders varsel, så SKAL sygehuset tilbyde (og […]

Fleksibel dialysebehandling

Fleksibel dialysebehandling Under overskriften ”Fleksibel dialysebehandling” ønsker Nyreforeningen at tydeliggøre de mange uudnyttede muligheder for at indrette dialysebehandling på en måde, hvor patientens behov for et normalt hverdagsliv tilgodeses uden, […]

Behandlingsforløb for svage/skrøbelige dialysepatienter

Behandlingsforløb for svage/skrøbelige dialysepatienter Nyreforeningen finder, at svagelige/skrøbelige dialysepatienter på plejehjem eller beskyttet bolig bør have valgmuligheden for dialysebehandling hjemme (plejehjem eller beskyttet bolig) i stedet for på sygehuset for […]

Brug af telemedicin

Brug af telemedicin Under forudsætning af at løsningerne er etisk forsvarlige anbefaler Nyreforeningen udviklingen og udbredelse af telemedicinske løsninger Patientens valg og benyttelse af telemedicinske løsninger bør være frivilligt, men […]

Tilrettelæggelse af dialysebehandling

Tilrettelæggelse af dialysebehandling Personalet Må være åbent for at gennemgå patientens værdier Må være åbent for at tilrettelægge individuelle behandlingsforløb i samråd med patienterne Må være åbent for at forklare […]

Betaling ved organdonation

Betaling ved organdonation Nyreforeningen anbefaler ikke organdonation mod betaling. Medvirken til og/eller betaling for organdonation er forbudt. I Danmark såvel som i Europa! Nyreforeningen finder, at motivet for organdonation bør […]

Befordring af dialysepatienter

Befordring af dialysepatienter Patienten skal afhentes i hjemmet på aftalt tidspunkt +/- 15 min. Befordring til behandling må inkl. omveje maks. udgøre 60 min. Patienten skal være fremme senest 5 […]

Sundhedshuse/centre

Sundhedshuse/centre Nyreforeningen støtter opbygningen af sundhedshuse/centre af tre grunde:   Dialyse: Mange af Nyreforeningens medlemmer er afhængige af dialyse, ofte flere gange ugentligt. Mange igen kan ikke dialysere hjemme, og […]

Indretning af dialyseafdelinger

Indretning af dialyseafdelinger Den fysiske indretning af dialyseafdelinger skal naturligt forbindes med ord som varme, glæde og livsmod. Nyreforeningen mener, at indretning af dialyseafdelinger altid skal være fleksibel og tage […]

Organdonation

Organdonation Organdonation bør udelukkende ske i overensstemmelse med donors vilje. Til gengæld bør det være donors ret, at dennes vilje altid søges afklaret. Nyreforeningen opfordrer alle myndige personer i Danmark […]