Nyreforeningens mærkesager

Nyreforeningens mærkesager

Herunder kan du læse mere om Nyreforeningens mærkesager.

Sådan arbejder vi i Nyreforeningen for en sammenhængende donor- og transplantationspolitik

Nyreforeningen har én samlet organdonations- og transplantationspolitik, som er baseret på aktivt fravalg (formodet samtykke) fra det fyldte 18. år. Vi anerkender det enkelte menneskes ret til selv at tage stilling til organdonation, og en persons valg i donorregistret skal i videst muligt omfang respekteres. Vi opfordrer alle myndige personer i Danmark til at lade sig registrere i donorregistret.   

Nyreforeningens innovationspolitik

Inddragelse af patienten/brugeren For at sikre relevant forskning og produktudvikling er det vigtigt, at patienten/brugeren har været tiltænkt i den tidligste del af processen og har været inddraget i en medskabende og konstruktiv dialog. Nyreforeningens…

Pårørende

Nyreforeningen mener, at nyrepatienter, der ikke med sikkerhed er i stand til at forstå egen situation og til at give udtryk for sin vilje(kommunikere), bør ledsages af en pårørende, som kender patienten indgående. Patienten skal selv…

Kost på dialyseafdelinger

Kost på dialyseafdelinger Nyreforeningen anbefaler velsmagende, varieret og veltilberedt kost, herunder mulighed for at patienten kan vælge mellem forskellige retter. Afgørende er imidlertid, at kost, der tilbydes den enkelte patient…

Multiresistente bakterier

Multiresistente bakterier For at imødegå problematikken vedrørende multiresistente bakterier, er det Nyreforeningens holdning, at: Udskrivning af antibiotika bør generelt begrænses til sygdomstilfælde, hvor det er medicinsk nødvendigt. Udskrivning…

Dialysefri behandling af nyresvigt

Dialysefri behandling af nyresvigt Der skal ydes maksimal hjælp til døende nyrepatienter, der ikke ønsker at fortsætte dialysebehandling Behandling af nyresvigt uden dialyse skal være af høj kvalitet og sikre højst mulig livskvalitet…

Dækning af udgifter til tandbehandling for nyrepatienter

Dækning af udgifter til tandbehandling for nyrepatienter Nyreforeningen mener, at nyrepatienter skal omfattes af sundhedsloven, således at også kroniske nyrepatienter med betydelige dokumenterede tandproblemer maks. skal betale 1.725 kr.…

Gæstedialyse

Gæstedialyse Nyreforeningen mener, at gæstedialyse skal tilrettelægges således, at der indgås aftale med regionerne således, at såfremt nyrepatienter bestiller gæstedialyse med minimum to måneders varsel, så SKAL sygehuset tilbyde…

Fleksibel dialysebehandling

Fleksibel dialysebehandling Under overskriften ”Fleksibel dialysebehandling” ønsker Nyreforeningen at tydeliggøre de mange uudnyttede muligheder for at indrette dialysebehandling på en måde, hvor patientens behov for et normalt hverdagsliv…

Behandlingsforløb for svage/skrøbelige dialysepatienter

Behandlingsforløb for svage/skrøbelige dialysepatienter Nyreforeningen finder, at svagelige/skrøbelige dialysepatienter på plejehjem eller beskyttet bolig bør have valgmuligheden for dialysebehandling hjemme (plejehjem eller beskyttet…

Brug af telemedicin

Brug af telemedicin Under forudsætning af at løsningerne er etisk forsvarlige anbefaler Nyreforeningen udviklingen og udbredelse af telemedicinske løsninger Patientens valg og benyttelse af telemedicinske løsninger bør være frivilligt,…

Tilrettelæggelse af dialysebehandling

Tilrettelæggelse af dialysebehandling Personalet Må være åbent for at gennemgå patientens værdier Må være åbent for at tilrettelægge individuelle behandlingsforløb i samråd med patienterne Må være åbent for at forklare…

Befordring af dialysepatienter

Befordring af dialysepatienter Patienten skal afhentes i hjemmet på aftalt tidspunkt +/- 15 min. Befordring til behandling må inkl. omveje maks. udgøre 60 min. Patienten skal være fremme senest 5 min. og maks. 30 min. før aftalt…

Sundhedshuse/centre

Sundhedshuse/centre Nyreforeningen støtter opbygningen af sundhedshuse/centre af tre grunde:   Dialyse: Mange af Nyreforeningens medlemmer er afhængige af dialyse, ofte flere gange ugentligt. Mange igen kan ikke dialysere hjemme,…

Indretning af dialyseafdelinger

Indretning af dialyseafdelinger Den fysiske indretning af dialyseafdelinger skal naturligt forbindes med ord som varme, glæde og livsmod. Nyreforeningen mener, at indretning af dialyseafdelinger altid skal være fleksibel og tage hensyn…