Ledsagekort

Danske Handicaporganisationers Brugerservice udsteder ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager for at kunne færdes i det offentlige rum. Ledsagekortet dokumenterer dit behov for at have en ledsager med, når du skal med tog, bus, på museum, i teatret eller lignende.

Med ledsagekortet har du mulighed for at medtage din ledsager gratis. På alle museer og teatre, der er støttet af Kulturministeriet, er der gratis adgang for en ledsager. En lang række private forlystelsesparker, zoologiske haver og lignende giver samme fordele. Du kan også benytte ledsagekortet i alle Nordisk Films biografer.

Se listen over kulturinstitutioner og steder, der godkender ledsagekortet.

Med ledsagekortet kan du desuden få rabat på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Det drejer sig om:

 • Abildschou linie 888
 • Alle lokalbaner
 • Arriva-tog
 • BAT – din bus på Bornholm
 • DSB S-tog
 • DSB Øresund
 • FynBus
 • Metro-selskabet
 • Midttrafik
 • Movia
 • NT – Nordjyllands Trafikselskab
 • Sydtrafik

Både indehaveren af ledsagekortet og en eventuel ledsager rejser på børnebillet. Ordningen gælder kun ved køb af enkeltbillet til børnetakst. Du kan altså ikke få rabat, hvis du benytter klippekort eller månedskort.

Du har desuden mulighed for at benytte Handicapservice i DSB, hvor du bl.a. kan få hjælp til ind- og udstigning. Læs mere om DSBs Handicapservice.

Ledsagekortet er for personer, der for at kunne færdes i det offentlige rum, har et behov for ledsagelse ud over det sædvanlige. Ledsagekortet kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og kortet retter sig mod alle aldre. Når det gælder børn, skal der imidlertid være tale om et ledsagerbehov, der rækker ud over de ledsagerbehov, der er normale for børn uden funktionsnedsættelse. Du skal kunne dokumentere behovet for ledsagekortet via lægeerklæring eller ved, at du i forvejen er visiteret til en af nedenstående ydelser:

 • Visiteret til parkeringskort for personer med handicap.
 • Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til Servicelovens § 114.
 • Medlem af Dansk Blindesamfund.
 • Visiteret til et døgntilbud eller personlig hjælperordning efter Servicelovens § 95, 96, 97 og 98.

Du kan downloade ansøgningsskema på www.handicap.dk/brugerservice/ledsagekort eller få flere oplysninger på Danske Handicaporganisationers Brugerservice på telefon 36 75 17 93.