Blodpropper

Lavere risiko for blodpropper ved smitte med COVID-19 end antaget i foråret

BlodpropperTidligere meldinger har lydt, at der er øget risiko for, at COVID-19 patienter – også unge og raske – udvikler blodpropper som følge af smitte med COVID-19.

Nu viser et nyt forskningsprojekt ledet af Aalborg Universitetshospital, at risikoen for blodpropper hos COVID-19 patienter omtrent er den samme, som den er for personer med influenza og for personer, som trods mistanke om COVID-19, er negative.

“Med udgangspunkt i registerdata har vi sammenlignet 30-dages risikoen for at få venøse blodpropper og blødninger blandt personer med COVID-19 i forhold til personer, som er blevet testet negative for COVID-19 samt en ekstern gruppe af influenzapatienter. Resultaterne antyder, at COVID-19 i sig selv ikke nødvendigvis er en betydende risikofaktor for blodpropper “, siger ledende overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Michael Dalager-Pedersen.

Tallene fra registerundersøgelsen viser, at risikoen for blodpropper generelt er højere hos indlagte patienter.

“Når risikoen for blodpropper stiger hos de hospitalsindlagte patienter, ligger forklaringen sandsynligvis i, at der generelt er en forøget risiko for blodpropper, så snart man meget syg og sengeliggende, får behandling med medicin i blodårerne eller hjælp til at trække vejret fra en respirator”, forklarer Michael Dalager-Pedersen.

Behandling med blodfortyndende middel bør genovervejes

Samtidig er risikoen for alvorlig blødning, som kan være en komplikation af forebyggende blodfortyndende behandling mod blodpropper, sammenlignelig med risikoen for blodpropper. Derfor mener Michael Dalager-Pedersen at behandling med blodfortyndende middel bør genovervejes:

“Der blev hurtigt tegnet et billede af, at covid-19 var forbundet med en meget stor risiko for blodpropper, og at man muligvis skulle være mere aggressiv med forebyggende blodfortyndende behandling ved denne sygdom, end man skal ved andre alvorlige hospitalsindlæggelser. Vi mener med baggrund i vores og andre studier, at der er grund til fortsat at have fokus på at finde den rette balance mellem fordele og risici ved netop sådan en behandling,” siger Michael Dalager-Pedersen.

Læs mere om forskningsprojektet her:

Overraskende dansk forskning: Ingen øget risiko for blodpropper ved covid-19

Lavere risiko for blodpropper ved COVID-19 end tidligere antaget