Landsmøde 2018

Nyreforeningens landsmøde 2018 foregår den 21.-22. april på Best Western Hotel Fredericia. Selve generalforsamlingen er gratis for alle medlemmer.

Herunder kan du se programmet, den foreløbige dagsorden og praktiske oplysninger.

OBS. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig.

Program

Lørdag den 21. april

Kl. 11.00                                         Ankomst med kaffe/te

Kl. 11.30                                         Uddeling af Årets solfanger
Uddeling af prisen til det hospital der har forbedret sig mest inden for planlagt dialyse

Kl. 12.00                                         Frokost

Kl. 13.30                                         Generalforsamling

Kl. 16.00                                         Den stolte forening – 7 stolte fortællinger med spørgsmål

Kl. 17.00                                         Hvad kan vi bruge Danske Handicaporganisationer til – og hvad kan de bruge os til?

Kl. 19.00                                         Middag

 

Søndag den 22. april

Kl. 07.30 – 09.00                          Morgenmad og tjek ud

Kl. 09.00                                         Åbent hovedbestyrelsesmøde

Kl. 12.00                                         Sandwich til turen hjem

Der vil være pauser på velvalgte tidspunkter.

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
 3. Revideret regnskab til godkendelse
 4. Orientering om indeværende års budget
 5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
 6. Foreningens fremtidige virke (oplæg ved landsformanden)
 7. Fremlæggelse, drøftelse og afstemning vedrørende indkomne forslag
 8. Valg af formand
  Indstillede kandidater: Jan Rishave
 1. Valg af to interne revisorer
 2. Valg af anden suppleant for intern revisor
 3. Eventuelt

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere efter tilmeldingsfristens udløb. Årsberetningen kan du se på side 10-13 i Nyrenyt fra marts 2018.

Har du et forslag, du ønsker drøftet på generalforsamlingen, eller ønsker du at indstille en kandidat til posten som formand, så skal du sende det skriftligt til sekretariatet, så vi har det senest den 9. marts 2018.

 

Praktiske oplysninger

Mødested: Best Western Hotel, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia.

Pris:

Dagsprogram lørdag: Gratis for alle medlemmer.
Dagsprogram (inkl. festmiddag): 460 kr.
Hele weekenden: 870 kr. pr. person i dobbeltværelse og 1.020 kr. pr. person i enkeltværelse.

Udover kaffe, te og en vand til frokost er drikkevarer for egen regning.

Husk at dit kontingent skal være betalt, for at du kan deltage i landsmødet eller dele af landsmødet.

Tilmelding: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig.

Afbud: Hvis du pga. af sygdom eller lignende bliver forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du give besked til sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 hurtigst muligt, da Nyreforeningen ellers kommer til at hæfte for dit ophold. Melder du afbud senere end 5. april, får du ikke din betaling refunderet.