Landsmøde 2019

Nyreforeningens landsmøde og generalforsamling 2019 foregår den 11. til 12. maj på Comwell Korsør, Ørnumvej 6,4220 Korsør.

Selve generalforsamlingen er gratis for alle medlemmer.

TILMELDING: Du kan tilmelde dig årets landsmøde ved at klikke HER.

Sidste frist for tilmelding er den 4. april.

Herunder kan du se programmet, den foreløbige dagsorden, Årsberetning 2018 og praktiske oplysninger.

Program

Lørdag den 11. maj

Kl. 10.30 Ankomst med kaffe/te
Kl. 11.00 Generalforsamling *
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.30 Generalforsamling 
Kl. 15.00 Kaffepause Kaffe/te og kage
Kl. 15.30 Sundhed .dk. Oplæg ved direktør  Morten Elbæk Petersen om hvordan du kan bruge sundhed.dk
Kl. 16.30 Åbent hovedbestyrelsesmøde
Kl. 18.00 Pause med salsa for dem, der har lyst
Kl. 19.00 Middag med musik og underholdning.

Søndag den 12. maj

Kl. 07.30 Morgenmad og tjek ud
Kl.09.00 Åbent hovedbestyrelsesmøde
Kl.10.00 Uddeling af Årets solfanger
Kl.10.15 Oplæg ved direktør Henrik Vincent, James Lind Institut: ”Patienters medvirken i kliniske forskningsprojekter”
Kl.11.00 Forskningsfondsuddeling
Kl. 12.30 Sandwich

Der vil være pauser på velvalgte tidspunkter.

* Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen 2019

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse
3. Revideret regnskab til godkendelse
4. Orientering om indeværende års budget
5. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår
6. Foreningens fremtidige virke (oplæg ved landsformanden)
7. Fremlæggelse, drøftelse og afstemning vedrørende indkomne forslag
8. Valg af næstformand for to år Indstillede kandidater: Malene Madsen
9. Valg af to interne revisorer for et år
10. Eventuelt

Den endelige dagsorden bliver sendt ud til alle deltagere efter tilmeldingsfristens udløb. Årsberetningen vil blive offentliggjort her på siden snarest.

Har du et forslag, du ønsker drøftet på generalforsamlingen, eller ønsker du at indstille en kandidat til Årets Solfanger, så skal du sende det skriftligt til sekretariatet, så vi har det senest den 9. marts 2019.

 

Praktiske oplysninger

Mødested: Comwell Korsør, Ørnumvej 6,4220 Korsør.

Pris:

Dagsprogram lørdag: Gratis for alle medlemmer.
Dagsprogram (inkl. festmiddag): 460 kr

Hele weekenden 870 kr. pr. person i dobbeltværelse.
1.020 kr pr. person i enkelt værelse.

Udover kaffe, te og en vand til frokost er drikkevarer for egen regning.

Husk at dit kontingent skal være betalt, for at du kan deltage i landsmødet eller dele af landsmødet.

Tilmelding: Fortsat åben

Afbud: Hvis du pga. af sygdom eller lignende bliver forhindret i at deltage i landsmødet, bedes du give besked til sekretariatet på tlf. 43 52 42 52 hurtigst muligt, da Nyreforeningen ellers kommer til at hæfte for dit ophold.