Kultur må ikke bremse gode intentioner i sundhedsreform

Sundhedsvæsenet skal bindes sammen på en ny måde, så der kommer bedre sammenhæng til gavn for patienter og pårørende. Det skriver www.danskepatienter.dk. Centralt står nye fælles nationale kvalitetsstandarder, som skal mindske ulighed i sundhedstilbud på tværs af regionsgrænser.

Sådan indledte sundhedsminister Ellen Trane Nørby, da hun var forbi til en snak med Danske Patienters medlemsforeninger om regeringens udspil til ny sundhedsreform.

Der var generel ros til intentionerne i reformen blandt de fremmødte repræsentanter fra patient- og pårørendeforeningerne, som i årevis har efterspurgt ambitiøse løsninger, der netop gør op med dårlig sammenhæng og uensartethed i behandlingen på tværs af byskiltene.

Pas på ”kulturnissen”

Hvis man for alvor vil ændre sundhedsvæsenet til det bedre er der dog først og fremmest behov for kulturændringer. Det mener formand for Sjældne Diagnoser, Birthe Byskov Holm:

”Alle gør tingene på deres egen måde, fordi de mener, at det er den bedste løsning. Man glemmer nogle gange at tænke på helheden,” siger hun.

Hun peger på, at der i det nuværende set-up er mange gamle mønstre, der lever i bedste velgående, selvom tidligere reformer har forsøgt at gøre op med dem.

”Hvis den nye reform skal ændre noget, så skal det ikke kun handle om økonomi, men også kultur. Det er et langt, sejt træk, men hvis nissen flytter med i de nye rammer, så står vi med de samme problemer om fem år,” siger Birthe Byskov Holm.

Behov for nyt styringsparadigme

Også hos Nyreforeningen efterlyser man et mere markant opgør med kulturen end det, reformen lægger op til. Formand Jan Rishave ser blandt andet gerne, at reformen i højere grad peger mod et nyt styringsparadigme.

”Det er svært at løse de nuværende udfordringer, når man fortsætter med en styringsmodel, der først og fremmest belønner produktivitet. Hvorfor ikke gøre det værdibaseret set fra en patientvinkel? Så ville man virkelig rykke noget,” siger Jan Rishave.

Minister: Mere patientindflydelse bidrager til kulturændring

Ellen Trane Nørby lagde ikke skjul på, at det er en svær opgave at ændre kulturen – og at der skal meget mere til, før sektorgrænserne for alvor bliver brudt ned. Men hun mener, at der er skabt et godt grundlag for at ændre kulturen, fordi patienterne får mere indflydelse – blandt andet i de nye sundhedsfællesskaber.

Af Rikke Skovgaard, Danske Patienter
Læs originalartiklen ved at klikke her