Kronisk syge med lav indtægt bør få dækket transport til behandling

Pensionister kan som de eneste i dag få dækket deres transportomkostninger i forbindelse med behandling på sygehuset, hvis de har mindre end 50 km til og fra behandlingsstedet.

Men der er andre grupper, som kan have svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Det påpeger Nyreforeningen sammen med 33 andre foreninger under Danske Handicaporganisationer. Det sker i et høringssvar, som er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med, at der foretages ændringer i bekendtgørelsen om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven.

”I Nyreforeningen oplever vi, at mennesker på kontanthjælp, på SU eller i ressourceforløb kan have svært ved at passe deres behandling på grund af meget stram økonomi. Kontanthjælpsmodtagere, studerende på SU mv. har ofte dårligere økonomi end pensionister. Derfor rammer loven skævt, og det bidrager klart til ulighed i sundhed. Derfor mener vi, at målgruppen bør udvides til også at omfatte personer på kontanthjælp, på SU og i ressourceforløb,” siger Jan Jensen, socialrådgiver i Nyreforeningen.

Reglerne for befordringsgodtgørelse

Alle kan få dækket deres transportudgifter, hvis de har mere end 50 km til og fra behandlingsstedet, dvs. 100 km i alt. Som loven er nu, er det imidlertid kun pensionister, der kan få dækket deres transport, hvis de har mindre end 50 km til og fra behandlingsstedet.

Udgifterne til transport dækkes med et beløb, der svarer til billigste offentlige transport eller med statens lave kørselstakst, alt efter hvilken region man bor i.

Er du ikke selv i stand til at køre eller tage offentlig transport til og fra behandlingsstedet, kan du blive hentet og bragt med sygehustransport.