patienterstatningen

Kortere vej til patienterstatning

Patienterstatningen, der i 2014 behandlede tæt på 11.000 sager for borgere, der har været i berøring med sundhedssystemet, er nu blevet 100 procent digitaliseret. Det baner vejen for hurtigere sagsbehandling. Lars Engberg, der er formand for Danske Patienter, glæder sig over udsigten.

Digitaliseringen betyder, at en lang række manuelle arbejdsprocesser er blevet overflødige. Dermed kan Patienterstatningen frigøre ressourcer til den centrale opgave med at behandle sager for borgerne. Det oplyser vicedirektør i Patienterstatningen Ole Graugaard:

”De mange dokumenter skal ikke længere printes og sendes. For eksempel kan sygehusene nøjes med at overføre journalmaterialet digitalt til os, og sagsbehandleren skal ikke længere printe flere hundrede sider for at afgøre en sag.”

Hurtigere sagsbehandling

Lars Engberg, der er formand for paraplyorganisation Danske Patienter, glæder sig over udsigten til en hurtigere sagsbehandling:

”Vi kan kun hilse det velkomment, at der bliver gjort en indsats for at nedbringe den tid, der bliver brugt på sagsbehandlingen. Samtidig er vi optaget af, at den enkelte borger har de bedste muligheder for at følge sin egen sag, mens den bliver behandlet.”

Danske Patienter repræsenterer 17 patientforeninger med 870.000 medlemmer, bl.a. Nyreforeningen.

Den kortere sagsbehandlingstid er et udtrykkeligt mål for Patienterstatningen, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, fra en sag bliver anmeldt, til patienten får svar på, om sagen kan anerkendes eller ej, lå i 2014 på 200 dage mod 216 i 2013. For 2014 viser foreløbige tal, at der blev anmeldt tæt på 11.000 sager og tilkendt omkring 770 mio. kr.

Første skridt blev taget i 2011

Digitaliseringen af Patienterstatningen er foregået over en årrække. I 2011 blev anmeldelsessystemet digitaliseret, så patienter og sundhedspersoner kunne anmelde en sag via hjemmesiden.

I 2012 åbnede Patienterstatningen for Netservice, der er en webudgave af sagsbehandlingssystemet, og som giver mulighed for, at Patienterstatningen kan kommunikere digitalt med sygehusene landet over.

I 2013 blev Netservice stillet til rådighed for patienterne, som dermed også fik digital adgang til at følge deres sag undervejs. Fra januar 2015 foregår samtlige faser papirløst, idet sagsbehandlernes arbejdsprocesser nu også er digitaliseret.