Kørekortregler

For kronisk nyresyge – herunder også nyretransplanterede – er reglerne, at kørekort til almindelig bil, til bil med stor påhængsvogn og til motorcykel kun kan blive udstedt, fornyet eller bevaret efter udtalelse fra praktiserende læge eller nyrelæge. Vilkår om individuel tidsbegrænsning bliver her fastsat. Vær opmærksom på, at der er endnu strammere regler, når det gælder lastbiler, busser mv.

Læs mere om reglerne for kørekort, hvis du har diabetes.

Læs mere om fornyelse af kørekort, hvis du er over 70 år.