Aarets-solfanger

Kender du en solfanger?

Aarets-solfanger

Årets Solfanger er en pris, som Nyreforeningen uddeler til en person, der i særlig grad har bidraget til øget livskvalitet for mennesker med en nyre- eller urinvejssygdom. Prisen gives til en sand ildsjæl, der brænder for at hjælpe nyrepatienter til bedre forhold.

Prismodtageren kan eksempelvis være en patient eller en pårørende, som gør noget ekstra for andre patienter eller pårørende. Det kan være en frivillig, som har igangsat et vigtigt projekt, som skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv. Prisen gives ikke til sundhedsfagligt personale.

Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en person til Årets solfanger. Du skal i din indstilling skrive en begrundelse for, hvorfor netop denne person fortjener at blive Årets solfanger.

Se hvem der tidligere har modtaget prisen Årets Solfanger ved at klikke her

Send din indstilling…

til Nyreforeningens sekretariat på mail@nyre.dk eller til Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Indstillingen skal være os i hænde senest den 1. maj 2021.

Prisen uddeles på årets landsmøde den 12. juni 2021. Vinderen bliver desuden offentliggjort på Nyreforeningens hjemmeside nyre.dk, på Facebook og i Nyrenyt.