Aarets-solfanger

Kender du Årets solfanger 2018?

Aarets-solfanger

Årets solfanger er en pris, der gives til en person, som i særlig grad har bidraget til glæde og livskvalitet blandt nyrepatienter. Prisen gives til en sand ildsjæl, der virkelig brænder for at hjælpe nyrepatienter til bedre forhold. En person, der tænker ud af boksen og som støtter i svære perioder. Prisen gives for indsatsens medmenneskelige indhold.

Prismodtageren kan eksempelvis være en patient eller en pårørende, som gør noget ekstra for andre patienter eller pårørende. Det kan være en frivillig, som har igangsat et vigtigt projekt, som skal styrke livskvaliteten blandt patienterne osv. Prisen gives ikke til sundhedsfagligt personale.

Se hvem der tidligere har modtaget prisen Årets solfanger.

Alle medlemmer af Nyreforeningen kan indstille en person til Årets solfanger. Du skal skrive en skriftlig begrundelse for din indstilling.

Send din indstilling

… til Nyreforeningens sekretariat på mail@nyre.dk eller til Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. Indstillingen skal være os i hænde senest den 3. april 2018.

Prisen uddeles på årets landsmøde den 21. april 2018 i Fredericia. Vinderen bliver desuden offentliggjort på hjemmesiden og i Nyrenyt.