Kære pensionist – tjek din forskudsopgørelse

Du kan være med til at sikre, at du får det rigtige i folke- eller førtidspension fra årets start. Du skal blot tjekke, om indkomsterne i din forskudsopgørelse for 2019 svarer til dem, du faktisk har i 2019.

Udbetaling Danmark beregner, hvad du skal have i folke- eller førtidspension ud fra din forskudsopgørelse. Hvis din forskudsopgørelse ikke har de rigtige oplysninger, kan det betyde, at du får for meget i pension, og derfor skal betale pension tilbage, når Udbetaling Danmark en gang om året gør din pension op.

Hvis du er gift eller samlevende, er det også vigtigt, at din ægtefælle eller samlevers forskudsopgørelse for 2019 er rigtig, da den også har betydning for din folke- eller førtidspension.

Hvornår skal jeg senest opdaterer min forskudsopgørelse?

Hvis du bagudbetalt, skal du senest opdatere din forskudsopgørelse den 10. januar 2019

Hvis du er forudbetalt, skal du senest opdatere din forskudsopgørelse den 9. december 2018

Du retter forskudsopgørelsen på www.skat.dk/forskud.

Hvis du spørgsmål til forskudsopgørelsen, kan du få hjælp hos Skattestyrelsen på telefon nummer 72 22 28 28.

Du kan læse mere og se en film om forskudsopgørelsen og pension på https://www.borger.dk/folkepension-forskud.