Kvadrat - Jesper Dalgaard Poehler - solfanger 2018 (1)

Jesper er Årets solfanger 2018

Årets solfanger kæmper for retten til at donere en nyre anonymt

Jesper Dalgaard Pøhler, 29 år, er Årets solfanger.

Nyreforeningens formand Jan Rishave fortæller, hvorfor Jesper har fortjent prisen og anerkendelse fra hele foreningen:

”Jesper har igen og igen brugt sig selv og sin egen historie i medierne og argumenteret for anonym donation af nyrer. Han har stillet sig frem med krop og sjæl og kæmpet for retten til at hjælpe et andet menneske. Jesper har sine meningers mod, og han gjorde en flot indsats som formand for Donorudvalget.”

Fik nej til anonym donation

Jesper Dalgaard Pøhler ønskede for nogle år siden at undersøge muligheden for at donere sin ene nyre væk til en, der havde behov for det. Han kontaktede hospitalet, men fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Det havde Jesper svært ved at forstå, når nu der står så mange på venteliste til en ny nyre. Derfor gik han ud i medierne og forsøgte at gøre opmærksom på det absurde i, at nogle gerne vil donere en nyre, men ikke kan få lov.

Jesper meldte sig desuden ind i Nyreforeningen. Her blev han valgt som formand for Donorudvalget, og fra den post kæmpede han for indførelse af anonym donation af nyre i Danmark. Han har også været med til at starte et årligt arrangement, hvor Nyreforeningen hylder de levende donorer. Samtidig var Jesper ansat i Det Etiske Råd, hvor han ligeledes arbejdede med organdonation og de etiske argumenter for og imod levende, anonym donation af nyre.

Anonym donation bliver muligt

”Tiden er moden til, at vi begynder at tænke, at den form for empati kan man også have for mennesker, man ikke har mødt endnu,” sagde Jesper Dalgaard Pøhler til TV 2 i oktober 2017.

Nogle måneder tidligere havde Det Etiske Råd – med 14 stemmer for og 3 imod – sagt god for, at anonym donation af nyre er etisk forsvarligt. Det betyder, at anonym nyredonation nu kan forventes at blive en realitet fra januar 2019.

Det er et medlem af Nyreforeningen, som har indstillet Jesper Dalgaard Pøhler til Årets solfanger efter at have set ham i medierne. I indstillingen lød det bl.a.: ”Jeg vil gerne, at Nyreforeningen tildeler Jesper Pøhler en æresbevisning for hans uegennyttige kamp for retten til at tildele en nyre anonymt til et medmenneske” – en kamp som nu ender med at praksis ændres, og man i meget nær fremtid vil kunne give sin ene nyre væk anonymt.

Prisen blev uddelt på Nyreforeningens landsmøde den 21. april.