Jan Rishave – Nyt æresmedlem i Nyreforeningen

Jan æresmedlem
Jan æresmedlem

Foto: Jan Rishave, udnævnt til æresmedlem i Nyreforeningen den 12. juni 2021

Jan Rishave er en ildsjæl og hans hjerte banker for Nyreforeningen. I mere end 35 år har Jan været frivillig i Nyreforeningen, heraf 7 år som landsformand. I alle årene har han ihærdigt arbejdet for at forbedre vilkår for mennesker med nyresygdom og deres pårørende.

Jan Rishave blev derfor, på Nyreforeningens landsmøde den 12. juni 2021, hædret for sin mangeårige indsats og udnævnt til Nyreforeningens 10. æresmedlem.

Mangeårs kamp for mennesker med nyresygdom og deres pårørende

Efter syv år som landsformand for Nyreforeningen er Jan nu trådt tilbage. Allerede inden Jan blev landsformand, var han dybt engageret i Nyreforeningen og blev den første formand i Roskilde kredsen, som han var med til at stifte. I alle disse år har Jan kørt land og rige rundt for at holde kurser og tale med Nyreforeningens medlemmer. Men også for at tale nyrepatienters sag over for regering, folketing, regioner og i utallige sundhedsfaglige udvalg.

Gode resultater skabes bedst med gode samarbejdspartnere og et stærkt forskningsbaseret udgangspunkt. Derfor har Jan etableret gode og tætte samarbejder med Dansk Nefrologisk Selskab, været formand for Nyreforeningens Forskningsfond og primus motor for Nyreforeningens Nyrekonferencer.

Hovedkraft bag Nyreforeningens rejser

’Livskvalitet’ er nøgleordet for Jans arbejde, og hans positive livssyn har været til stor inspiration og glæde for mange medlemmer.

At rejse er også livskvalitet. Jan står derfor bag Nyreforeningens velbesøgte udlandsrejser, som er blevet tilbudt siden 2004, ofte med Jan som rejseleder.

Om nogen har Jan vist, at uanset hvilket fysisk handicap man har, så kan alle dyrke sport. På trods af et amputeret ben roer Jan ugentligt, har stået på ski og cykler de danske landeveje tyndt på sin håndcykel. Det er da livskvalitet.

På vegne af Nyreforeningen – Tak for din store indsats. Vi er glade for, at du vil fortsætte dit engagement inden for det du brænder allermest for: Vi glæder os til fortsat at have dig med om bord som rejseleder og som formand for Donorudvalget.