Indberetninger venter

Coronavirus

foto: Pixabay

Ting tager tid. Og nogen gange længere tid end ventet.

Dansk Nefrologisk Selskab har endnu ikke fået lov til at indberette data om nyresyge til ERA-EDTA.

Tanken var, at indberette data om, hvordan Covid-19 påvirkede nyresyge til en fælles europæisk database.

Få viden om, hvor mange transplanterede, der var blevet smittet med Corona, og hvor mange, der eventuelt var døde. Hvor mange dialysepatienter, der var smittet, og hvor mange, der var døde.

Formanden for Dansk Nefrologisk Selskab Helle Thiesson oplyste midt i april, at man havde søgt Styrelsen for Patientsikkerhed om tilladelse til at indberette data, der ikke blev personhenførbare, og at hun regnede med, at indberetningerne, der skulle ske via regionernes kvalitetssikringsteam ville starte med udgangen af april.

Men sådan kom det ikke til at gå.

Sundhedsdatastyrelsen, der har til opgave at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til sundhedsvæsnet har endnu ikke givet tilladelse til dataindsamlingen.

“Men vi arbejder på sagen, og er opmærksomme på problemet med dataindsamlingen” siger Helle Thiesson.

Så der indsamles data, og når tilladelsen til at videregive dem udlandet er på plads er det tanken, at man ud fra diagnosekoder kan se, hvor mange, der bliver smittet i hele Europa og hvordan de fordeler sig på øvrige sygdomme.

ERA-EDTA betyder European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association. Det er en organisation for klinikere og forskere inden for nefologi, dialyse, nyretransplantation og beslægtede områder. Organisationen udgiver to videnskabelige tidsskrifter og to nyhedsbreve, hvoraf det ene er online.