Hvordan påvirker dialysen din kost

Har du kvalme, forstoppelse eller andre gener af at være i dialyse?

Det vil Betül, Kirsa og Julie gerne vide. De tre klinisk diætiststuderende fra Københavns Professionshøjskole er i gang med at skrive deres afsluttende bachelorprojekt.

Det skal handle om dialysepatienter og oplevede symptomer, der kan påvirke kostindtaget. Disse symptomer kunne for eksempel være kvalme, forstoppelse også kaldet obstipation, manglende appetit, sociale og psykiske udfordringer og alt muligt andet.

“Til dette søger vi informanter, der har lyst til at deltage i et telefonisk interview á ca. 20 minutters varighed. Informanter, der ønsker at deltage i interviewet, vil i projektet fremgå anonyme”, skriver de tre studerende.

Interviewet vil foregå over telefon i uge 44-45, altså i slutningen af oktober eller begyndelsen af november. Det præcise tidspunkt kan aftales nærmere med den enkelte informant.

Hvis det har interesse kan de tre kommende bachelorer kontaktes på følgende mailadresse: 200e17040@kp.dk

Venlig hilsen,
Betül, Kirsa og Julie.