hvad-faar-en-klub-ud-af-at-saelge-lodsedler-for-nyreforeningen

Hvad får en fodboldklub ud af at sælge lodsedler for Nyreforeningen?

hvad får en klub ud af at sælge lodsedler 1

Fodboldklubben Friheden i Hvidovre har de sidste 3 år været ude og sælge lodsedler, når Nyrefor­eningen har afholdt landslotteri.

Ud over den provision, som salget giver for hver enkelt lodseddel giver, har klubben gjort det så godt, at de 1. og 2. år modtog 10.000 kr. for en førsteplads i konkurrencen, og sidste år på 2. plad­sen fik 5000 kr. i præmie. Hvert år har de solgt lige under 2.500 lodder. I år var der en fynsk klub, der slog dem på målstregen med 166 lodsedler og erobrede 1. pladsen.

”Vi har fået utrolig meget ud af vores anstrengelser,” fortæller ungdomsformand Thomas Filthuth. ”Jeg tør ikke tænke på, hvordan Boldklubben Friheden ville have haft det i dag uden de penge, som vi har tjent i Nyreforeningen. Det første år var forældrene til drengene og pigerne skeptiske, for hvad nu? Og de var ikke sikre på, at de havde lyst til at ”støtte og deltage sammen med deres børn”. Men da vi vandt 1. pladsen og i alt fik 22.000 kr. i kassen, var de enige om, at det var anstrengelserne værd, og vi er fortsat som deltager i DM i lodseddelsalg.”

”1. års præmie brugte vi til træningsred­skaber, dvs. kegler, stave til at løbe omkring, små mål til boldtræning mv. Vi fik også sat et opholdsrum i stand til medlem­merne til socialt samvær uden for spilletiden. 2. år brugte vi de fleste af pengene til et års konsulent­bistand fra Dansk Boldspil­union. Det har været en fanta­stisk gevinst, et løft for klubben og rigtig god uddannelse af os trænere. Vi har fået et andet overblik og forståelse af, hvordan klubben hænger sammen med børn i alderen fra ca. 6 år op til slut teenagealderen.”

”Der er mange udfordringer med hensyn til spillere i en klub som vores. Der vil altid, og på alle årgange, være spillere med forskelligt talent. Der vil være ”en elite”, mange i mellem­gruppen og de, der har meget svært ved at spille. Det er vigtigt og en udfordring at engage­re dem alle sammen og give dem succesoplevelser, hver på deres niveau. Så vokser deres talent og interesse. Fodbold skal være en glæde, uanset hvem man er. Og med sig i livets rygsæk kommer også en læring om at samarbejde med medspillere, tage hensyn til andre, få motion i hverdagen – værdier, som de kan tage med sig resten af livet.”

”Konsulenten har haft en af vore egne ungdomstrænere med som føl. Den chance fik vi også for præmiepengene. Træneruddannelse er meget dyr, så det har været en ekstra gevinst. Vi føler, at vi er nået meget langt indtil nu med de midler, vi har til et års konsu­lentbistand. Vi har nået de fleste af de mål, vi satte i starten. Der er stadig lidt konsulenttid tilbage, og den skal bruges til at gøre os trænere endnu bedre.”

Primus motor ved lotteriet i klubben

En ting er lotteriet, en meget stor ting er at organisere og holde styr på lodsedlerne blandt klubmedlem­merne. Det har to fra gruppen af forældre gjort, Michael og Berit Agerholm.

”Det er et stort og et fast arbejde i to måneder, fortæller Berit Agerholm. Vi har nu orga­niseret det 3 gange, så begynderfejlene er ligesom overstået. Når det lykkes, som det har gjort her hos os, får vi kræfter til at give den en skalle året efter. Vi som forældre kan jo se, hvad der kom­mer ud af det, hvor meget der er sket i de første 2 år, og hvordan klubben gør det bedre og bedre. Det giver os blod på tanden. Vi havde jo håbet på at få hattrick, altså blive nummer 1, tre gange i træk, men måtte konstatere, at Fyn kom efter os og tog førstepladsen i år. Vi vil nu lægge os i selen til næste år og forsøge lykken igen – og tilbageerobre 1. pladsen.”

 

Skrevet af Lis Videbæk, formand for Københavns omegnskreds.