Mundbind

Husk mundbind – hos lægen, på sygehus og på plejehjem

I takt med smittespredningen i hele landet, herunder på sygehuse, hvor medarbejdere har måttet sendes hjem pga. udbrud på afdelingerne, er der kommet nye retningslinjer for brug af værnemidler.

Du skal derfor huske at medbringe et mundbind eller visir, når du eksempelvis skal til læge, på sygehus og på plejehjem. Er der behov for tæt kontakt til sundhedspersonalet, skal du tage et mundbind på. Det samme gælder medarbejdere og besøgende på sygehus. Anbefalingen gælder også situationer, hvor der ikke er konstateret smitte eller er mistanke om smitte med COVID-19.

Nogle steder kan der også allerede være lavet anbefaling om, at du skal have værnemiddel på i venteværelset, eller når du ankommer til sygehuset.

Læs mere om de nye retningslinjer her.

Forholdsregler under transport til sygehus

Under COVID-19 pandemien er der særlige forholdsregler med hensyn til brug af mundbind ved patientkørsel, eksempelvis til og fra dialyse.

Siden den 22. august skal alle over 12 år bruge mundbind eller visir under transport. Visse passagerer vil dog af helbredsmæssige årsager være undtaget kravet. Ligeledes i visse situationer, som fx ved indtagelse af medicin eller mad. Men ellers gælder, at mundbind eller visir skal dække både mund og næse. Dette gælder også chauffører, som har passagerkontakt.

Hvad angår afstandskrav og antal af passagerer i bilerne, er der regionale forskelle. Dette skyldes, at det som udgangspunkt er sygehusledelsen i den enkelte region, der bestemmer hvordan kørslen planlægges.

Du kan læse mere om blandt andet ’Brug af mundbind’ og ’Patientbefordring under COVID-19’ på vores hjemmeside.