Influenzaretningslinjer

Gratis influenzavaccination

Det er blevet efterår og fra i dag 1. oktober og frem kan personer, der er fyldt 65 år samt borgere med kroniske sygdomme og andre i særlig risikogruppe gratis blive vaccineret mod influenza.
Der tilbydes også gratis vaccination mod pneumokokker til udvalgte patientgrupper. En af grupperne er transplanterede patienter.

I år er influenzavaccinationen ekstra vigtig, fordi influenza udgør en særlig risiko for mange mennesker, der også risikerer et kompliceret og alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med COVID-19.
For at bidrage til, at flest mulige personer i risikogrupperne bliver vaccineret mod influenza, har Sundhedsstyrelsen lanceret en oplysningskampagne, der skal gøre borgerne opmærksomme på vaccinationstilbuddet.
Du kan finde mere information om vaccinationen og få et fuldt overblik over, hvem der er omfattet af vaccinationstilbuddet på: sst.dk/influenza

Følgende grupper er omfattet af tilbuddet:

• Alle personer, der er fyldt 65 år
• Personer med visse kroniske sygdomme
• Gravide i 2. og 3. trimester
• Svært overvægtige med et vejledende BMI på 40 eller derover
• Førtidspensionister
• Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
• Andre personer i særlig risiko

Det er altid en god idé at kontakte din nefrolog, som kan fortælle dig, om du er i særlig risikogruppe.