Grænser-for-medicintilskud-2016

Grænser for medicintilskud 2016

Medicintilskudsgrænserne er grænserne for, hvor meget du selv skal betale af dine udgifter til medicin. Grænserne reguleres en gang årligt ifølge Sundhedslovens § 149a.

Den seneste regulering betyder, at din egenbetaling for medicin i 2016 maksimalt kan være 3.880 kr. Hvis du har udgifter til medicin over dette beløb, dækkes den region, hvor du bor.

Se grænserne for medicintilskud for både børn og voksne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.