,

God jul fra Malene Madsen

Malene M. Deele, Næstformand i Nyreforeningen

Malene Madsen, Næstformand i Nyreforeningen ønsker alle medlemmer af Nyreforeningen en glædelig jul og et godt nytår.