Støtte til fysioterapi

Nyresyge er som udgangspunkt ikke berettiget til at få vederlagsfri fysioterapi, fordi man skal være ’svært fysisk handicappet’. Lovgivningen er dog blevet lempet lidt. Hvis du på grund af svære, varige følgesygdomme, forårsaget af din nyresygdom, har brug for fysioterapi, er det ikke længere umuligt. Vederlagsfri fysioterapi foregår efter henvisning af egen praktiserende læge. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk kan du læse om hvilke diagnoser, der giver mulighed for at få vederlagsfri fysioterapi.

Såfremt du f.eks. efter et længere hospitalsophold har brug for fysisk genoptræning, kan du være berettiget til at komme ind under den kommunale genoptræningsordning. Tal med din praktiserende læge.