Fremtidens brød er godt for nyrepatienter

Nyrepatienter med forhøjet kaliumindhold i blodet kan måske få mulighed for at spise kaliumreducerede grovbrød og rugbrød i fremtiden. Jeg har i mit bachelorprojekt undersøgt, hvorvidt det er muligt at reducere kaliumindholdet i forskellige frø- og kernetyper med henblik på at produktudvikle kaliumreducerede grovbrød og rugbrødstyper.

Af Mona Kondrup Jensby, Klinisk diætist, Alt Om Kost rejseholdsmedarbejder – Fødevarestyrelsen

I januar 2014 afsluttede jeg min professionsbachelor i ernæring og sundhed med studieretning klinisk diætetik med et projekt, hvor jeg fandt frem til at reducere kaliumindholdet i forskellige frø- og kernetyper. Jeg kom frem til at reducere kaliumindholdet i bl.a. hørfrø med 45,3 % og i solsikkerugbrød med hele 31 %. Det lykkedes mig at produktudvikle to grovbrødstyper og fire rugbrødstyper, alle med et reduceret kaliumindhold. Resultaterne er statistisk sikre, således at jeg kan dokumentere, at der er en signifikant forskel på frø, kerner og brødtyper før og efter behandling af dem.

Jeg var inspireret af en artikel med titlen ”Kalium og kostproblemer” af Ulla Finne et al, 1993, hvor det fremgår, at det er muligt at reducere kaliumindholdet i kartofler og gulerødder ved at skære dem i mindre stykker og koge dem i vand tilsat salt. Derved opstod tanken om at undersøge muligheden for at reducere kaliumindholdet i de forskellige frø og kerner, som oftest anvendes til fremstilling af grovbrød og rugbrød.

Slut med lyst brød

Tanken om at produktudvikle grovbrød og rugbrødstyper falder mig let, idet jeg tidligere er uddannet bager og har tillige arbejdet som produktudvikler indenfor korn- og cerealierområdet.

Grunden til at jeg ville udvikle nye brødtyper skyldes, at jeg ville se om det var muligt at tilbyde nyrepatienter med forhøjet kaliumværdier i blodet nogle alternativer til de lyse brødtyper, som de anbefales at spise. De nye brødtyper vil give patienterne mulighed for at få mere fuldkorn, idet alle de udviklede brødtyper kan bære fuldkornsmærket.

De seks brød, jeg har udviklet, er et 5-kornsbrød, et gulerodsbrød, et groft bondebrød, et soft kernerugbrød, et kartoffelrugbrød og et solsikkerugbrød. Alle brødene har et lavere kaliumindhold end sammenlignelige brød, der kan købes i de danske supermarkeder. Der er f.eks. 31 % mindre kaliumindhold i solsikkebrødet og 33 % mindre kalium i gulerodsbrødet.

Jeg kan på nuværende tidpunkt ikke oplyse om, hvordan jeg er kommet frem til de forskellige resultater og hvilken metode jeg har anvendt i projektet, idet jeg fremadrettet skal arbejde videre med projektet.

Forskellige brød til forskellige typer nyresygdom

Mit fremtidige arbejde har mange forskellige vinkler, idet jeg ønsker at udvikle brødene, så de kommer så mange nyrepatienter som muligt til gavn. Det betyder, at jeg ønsker at fremstille de forskellige brødtyper til forskellige typer af nyresyge.

Jeg ønsker at udvikle brødene til også at være fosfatreducerede, da der også er mange nyresyge, som lider af forhøjet fosfat i blodet. Tanken om, at brødene muligvis vil kan forebygge hjertekarsygdomme ved at reducere fosfatindholdet, syntes jeg er et godt argument for at arbejde videre ad denne vej. Det er dog ikke gjort alene ved at reducere fosfatindholdet i brødene, men det vil kræve en del forskning, før det kan konkluderes, om brødene kan have en forebyggende effekt.

Derudover ønsker jeg at udvikle brød, som udover at være kalium- og fosfatreducerede også er proteinberigende. Det skyldes, at mange, især dialysepatienter, er i protein- og energiunderskud. Det skyldes bl.a., at hæmodialysepatienter taber 10-12 g protein pr. dialyse, og de er i dialyse 3-4 gange om ugen. Patienter i peritonealdialyse mister 5-15 g pr. dialyse, og de er i dialyse 7 dage om ugen.

Fremtidens brød

Jeg håber, at interessen for projektet kan blive så stor, at det vil blive muligt for mig at søge og modtage økonomisk støtte, eller at nogen som har økonomisk kapital til at indgå i projektet, vil kontakte mig, så at produkterne i fremtiden vil kunne få en plads i supermarkeder og specialforretninger, på lige fod med det som vi i dag ser produkter til cøliaki patienter.

Jeg søgte i november 2013 Nyreforeningens Forskningsfond om 100.000 kr. til mit bachelorprojekt, hvor beløbet skulle dække nogle af udgifterne til analyser og produktudvikling. Jeg er nu blevet færdig med mit bachelorprojekt uden økonomisk støtte, men jeg har i marts 2014 fået tildelt 40.000 kr. fra Nyreforeningens Forskningsfond, hvilket jeg er meget taknemlig for, da jeg ser det som en anerkendelse af mit projekt. Anderkendelsen gør, at jeg har fået fornyet energi til at arbejde videre med hele projektet og arbejde for, at nyrepatienter en dag i fremtiden kan købe kalium- og fosfatreducerede grovbrød og rugbrød og måske også proteinberigede brød.

 

Bragt i Nyrenyt, april 2014.